Zef Damen Site Overzicht

Home
Werk en Beroep
Graancirkel­reconstructies
Esoterie
Lijn-en-Spel
Lego Klok
Home
         Site overzicht (hier)

Werk en Beroep
         Service Controlled Agile Logistics (SCAL) (alleen Engelse Tekst)
         Flexible Mail Processing (alleen Engelse tekst)
         Systeem Theorie (alleen Engelse tekst)

Graancirkel­reconstructies
         Wat zijn graancirkelreconstructies?
                  Constructies met passer en liniaal
                           Hoe een cirkel te kopiëren volgens de "strikte" passer-en-liniaal-methode?
                           Hoe construeer je een bissectrice?
                           Hoe construeer je een middelloodlijn?
                           Hoe construeer je een loodlijn door een gegeven punt (1)?
                           Hoe construeer je een loodlijn door een gegeven punt (2)?
                           Hoe construeer je de middellijnen van een cirkel?
                           Hoe construeer je een gelijkzijdige driehoek, gegeven één zijde?
                           Hoe construeer je een ingeschreven gelijkzijdige driehoek?
                           Hoe construeer je een ingeschreven pentagon?
                           Hoe construeer je een hexagon gegeven één zijde?
                           Hoe construeer je een ingeschreven hexagon?
                           Hoe construeer je een heptagon?
                           Hoe construeer je een willekeurige regelmatige N-hoek,
                                    ingeschreven in een gegeven cirkel?
                           Hoe construeer je een willekeurige omgeschreven regelmatige veelhoek,
                                    gegeven de overeenkomstige ingeschreven regelmatige veelhoek?
                           Hoe construeer je een lijn door een gegeven punt, evenwijdig aan een gegeven lijn?
                           Hoe construeer je een lijn evenwijdig aan een gegeven lijn op een gegeven afstand?
                           Hoe verdeel je een gegeven lijn in een willekeurig aantal gelijke delen?
                           Hoe construeer je een cirkel, die raakt aan een gegeven cirkel aan de dichtstbijzijnde kant,
                                    met het middelpunt binnen deze cirkel?
                           Hoe construeer je een cirkel, die raakt aan een gegeven cirkel aan de verstafgelegen kant,
                                    met het middelpunt binnen of op deze cirkel?
                           Hoe construeer je een cirkel, die raakt aan een gegeven cirkel aan de dichtstbijzijnde kant,
                                    met het middelpunt buiten deze cirkel?
                           Hoe construeer je een cirkel, die raakt aan een gegeven cirkel aan de verstafgelegen kant,
                                    met het middelpunt buiten deze cirkel?
                           Hoe construeer je een cirkel, die raakt aan een gegeven lijn?
                           Hoe construeer je een lijn, die raakt aan een gegeven cirkel?
                           Hoe construeer je een lijn, die raakt aan twee gegeven cirkels van ongelijke grootte?
                           Hoe construeer je een lijn, die raakt aan twee gegeven cirkels van gelijke grootte?
                           Hoe construeer je een cirkel, die door drie (niet op één lijn liggende) gegeven punten gaat?
                           Hoe construeer je een "tweepunts" cirkel, die door de twee eindpunten
                                    van een gegeven middellijn gaat?
                           Hoe construeer je een Vesica Pisces (twee gelijke cirkels, die door elkaars middelpunt
                                    gaan), gegeven één cirkel?
                           Hoe construeer je een Vesica Pisces (twee gelijke cirkels, die door elkaars middelpunt
                                    gaan), met een gegeven straal en een gegeven gemeenschappelijk middelpunt?
                           Hoe construeer je een Vesica Pisces (twee gelijke cirkels, die door elkaars middelpunt
                                    gaan), ingeschreven in een gegeven cirkel?
                  Niet passer-en-liniaal constructies (1)
                  Niet passer-en-liniaal constructies (2)
         Te downloaden files met hoge resolutie
         Reconstructies van 2022
         Reconstructies van 2021
         Reconstructies van 2020
         Reconstructies van 2019
         Reconstructies van 2018
         Reconstructies van 2017
         Reconstructies van 2016
         Reconstructies van 2015
         Reconstructies van 2014
         Reconstructies van 2013
         Reconstructies van 2012
         Reconstructies van 2011
         Reconstructies van 2010
         Reconstructies van 2009
         Reconstructies van 2008
         Reconstructies van 2007
         Reconstructies van 2006
         Reconstructies van 2005
         Reconstructies van 2004
         Reconstructies van 2003
         Reconstructies van 2002
         Reconstructies van 2001
         Reconstructies van 2000
         Reconstructies van 1998 en 1999

Esoterie
         Maitreya, wie is dat? (1)
         Maitreya, wie is dat? (2)
         Maitreya, wie is dat? (3)
         Verwijzingen

Lijn-en-Spel
         Lijn-en-Spel 1
         Lijn-en-Spel 2
         Duaal van een patroon
         Quasi-Cirkels
         Zevenster
         Galerie
                  Varia 1
                  Varia 2
                  Varia 3
                  Varia 4
                  Varia 5
                  Varia 6
                  Varia 7
                  Varia 8
                  Varia 9
                  Varia 10
                  Varia 11
                  Varia 12
                  Varia 13
                  Varia 14
                  Varia 15
                  Cirkels 1
                  Cirkels 2
                  Cirkels 4
                  Cirkels 5
                  Cirkels 6
                  Cirkels 8
                  Cirkels 10
                  Cirkels 19
                  Cirkels 20a
                  Cirkels 20b
                  Cirkels 20c
                  Cirkels 20d
                  Cirkels 20e
                  Cirkels 20f
                  Cirkels 25
                  Cirkels 39
                  Cirkels 43
                  Cirkels Varia 1
                  Cirkels Varia 2
                  Vierkantjes 1
                  Vierkantjes 2
                  Vierkantjes 3
                  Vierkantjes 4
                  Vlechtwerk 1
                  Vlechtwerk 2
                  Driehoekjes
                  Onmogelijke Figuren
                  Kubusjes 1
                  Kubusjes 2
                  Kubusjes 3
                  Ruiten 1
                  Ruiten 2
                  Bomen van Pythagoras
                  Zeshoeken
                  Zevenhoeken

Lego Klok
         Lego klok
         Download files
         Video clipsEnglish version English version Laatst vernieuwd: 29-mei-2023


Sinds 1-februari-2005