Maitreya, wie is dat? (2)

Inwijding en discipelschap

Zodra een mens een Meester is geworden, staat het hem vrij deze planeet aarde te verlaten, om zijn evolutie elders (in ons zonnestelsel of daarbuiten) voort te zetten. Vele Meesters kiezen er echter voor "hier" te blijven en vanachter de schermen de wat langzamere mensen (ons dus) te helpen met onze evolutie. Er zijn op dit moment 63 Meesters verbonden met de menselijke evolutie. Daar zijn een aantal overbekende namen bij.

Vroeger of later wordt een mens een ingewijde en komt hij in contact met een Meester en wordt hij zijn discipel. De Meester stimuleert de discipel tot allerlei activiteiten, via mentale inprenting of telepathisch, in vele gevallen onbewust van de kant van de discipel. Een heel bijzondere manier waarop een Meester via een discipel kan werken heet "overschaduwing": de Meester maakt met volledige toestemming van de discipel (de vrije wil van de mens is heilig en zal door een Meester nooit worden aangetast) gebruik van diens voertuigen, en laat zijn volledige bewustzijn daarin neer. De discipel treedt dan op het fysieke niveau op als ware hij de Meester.


Tijdperken

Zoals vele oude culturen en religies al wisten verloopt de gehele ontwikkeling van de mensheid in grote (en kleine) cycli of tijdperken. Met sommige zijn wij vertrouwd: dag en nacht, zomer en winter, de 11-jaarlijkse cyclus van zonnevlekken die de seizoenen blijken te beïnvloeden. Minder bekend is, dat de draaiende aarde zich als een grote tol gedraagt, waarbij de aardas ten opzichte van de vaste sterren een precessie uitvoert. Het lentepunt beweegt daarbij achterwaarts "door de hemelen" en maakt in ca. 26000 jaar een rondje, ofwel in perioden van ruim 2100 jaar (26000 / 12 = 21662/3) door elk van de tekens van de dierenriem.

Astrologen zowel als esoterici wisten dit al. Ze gaan uit van de wet "alles hangt met alles samen", "zo boven, zo beneden", ofwel alles is Eén. Ook in de evolutie van de mensheid zijn perioden van zo'n 2000 jaar te onderscheiden. De overgang van de ene in de andere periode wordt gekenmerkt door grote crises voor de mensheid, chaotische tijden. Eén meestal vergevorderde Meester is dan op speciale manier bij de mensenevolutie betrokken; hij wordt de Wereldleraar voor dat tijdperk. Dat gebeurde tot nu toe, doordat die Meester een discipel overschaduwde, die daardoor uitermate goed was toegerust om de mensheid nieuwe wegen te wijzen. Ze zijn bekend geworden als Hercules, Hermes, Rama, Mithra, Vyasa, Zarathustra, Confusius, Krishna, Shankaracharya, de Boeddha, de Christus, Mohammed.

Zo was het de Boeddha, die de prins Gautama overschaduwde, die daardoor Gautama Boeddha werd. Het was Maitreya de Christus, die zijn discipel Jezus overschaduwde, die daardoor Jezus Christus werd. Met Jezus werd het Vissentijdperk ingeluid. Nu, 2000 jaar later, loopt dit tijdperk op zijn einde en begint er een nieuw, het Watermantijdperk. En wéér zal er een Wereldleraar komen. Nee, hij is er al! En dit keer op een hoogst unieke manier: Maitreya is nu Zelf aanwezig in levenden lijve (letterlijk) en met hem vele Meesters!


vorige naar boven volgende

English version English version Laatst vernieuwd: 11-juni-2000


Sinds 1-februari-2005