Maitreya, wie is dat? (1)

Wereldleraar

Maitreya is de Wereldleraar voor het op handen zijnde Waterman­tijdperk

Alhoewel juist, zal deze uitspraak voor velen niet echt veel duidelijkheid verschaffen. Er is echter een oude leer, de esoterische leer (ook wel de Oude Wijsheid genoemd), die een verbluffend diep inzicht geeft in de menselijke aangelegenheden, en daarin komt de rol van Wereldleraar op een vanzelf­sprekende manier tevoorschijn. Helena Blavatsky, Alice Bailey en Helena Roerich, en de laatste 20 jaar de Britse kunstschilder en esotericus Benjamin Creme, hebben de esoterische leer opnieuw in de openbaarheid gebracht. Benjamin Creme's werk is rechtstreeks verbonden met (de wederverschijning van) Maitreya.

Maitreya
Maitreya, zoals Hij verscheen in Nairobi op 11 juni 1988

Esoterie

Volgens de esoterische leer is elk mens een geestelijk wezen. Niet de persoon van vlees en bloed is de kern van zijn bestaan, maar een "Zelf" dat bestaat in een onstoffelijke, "geestelijke" werkelijkheid. Dit Zelf, dat een onlosmakelijk deel is van de Schepping, is niet beperkt door ruimte en tijd, en vanuit ons standpunt gezien dus eeuwig. Het is echter niet statisch; de hele Schepping wordt gekenmerkt door "uitbreiding". (Onze taal is nogal gebrekkig in het uitdrukken van begrippen uit de esoterische leer).

Het geestelijke wezen, dat het Zelf is, levert zijn bijdrage aan de Schepping, door elk gebied van bestaan te doordrenken van zijn geestelijke "komaf". Op het menselijke niveau betekent dit, dat het zich, via een Ziel, manifesteert als een persoon op het stoffelijke gebied. Door zich keer op keer een "voertuig" te creëren, doet het ervaring op van alle aspecten die maar mogelijk zijn op het stoffelijk gebied: het incarneert leven na leven als mens in deze wereld. Tijdens deze lange evolutionaire "reis", die letterlijk honderdduizenden levens duurt, doet het niet alleen ervaring op, maar manifesteert het ook (zeer geleidelijk) de kenmerken van de hogere werelden, waar het "vandaan" komt. In onze westerse cultuur noemen wij deze hogere werelden "goddelijk": de mens is een goddelijk wezen. Evolutie is dan ook: het goddelijke tot uitdrukking brengen op alle niveaus van bestaan.

Dit gaat niet in één keer, maar in een aantal stappen, inwijdingen. Dit gaat dóór, totdat de mens, na vijf inwijdingen, volmaakte beheersing heeft over alle aspecten die op deze planeet maar te beheersen zijn en hij dus zijn goddelijkheid volmaakt tot uitdrukking brengt, waarmee de noodzaak om opnieuw te incarneren ophoudt. Die mens is een "Meester van Wijsheid" geworden.

Maitreya is zo'n Meester, sterker nog: Hij is de Meester van alle Meesters. Hij was bij het groepje mensen, dat vele duizenden jaren geleden de allereerste inwijdingen ontving, en kan als de koploper, onze "Oudere Broeder" worden beschouwd. Hij belichaamt nu op een voor ons sterfelijke mensen volmaakte wijze het Christusbeginsel, de Goddelijke Liefde.


vorige naar boven volgende

English version English version Laatst vernieuwd: 11-juni-2000


Sinds 1-februari-2005