Reconstructie van de
Roundway Hill formatie van 13-08-2023

1. Teken een cirkel. Trek de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer twee ingeschreven nonagons (regelmatige negenhoeken) van cirkel 1, één met de punt omhoog, de andere omlaag.

3. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door de onderlinge snijpunten van nonagons 2 gaat.

4. Construeer twee ingeschreven nonagons van cirkel 3, één met de punt omhoog, de andere omlaag. Nummer de hoekpunten met de klok mee 1 - 18, te beginnen bij de top.

5. Trek de diagonaal 1-7 (tussen de hoekpunten 4 nrs. 1 en 7), en herhaal dit zeventien keer, voor de andere overeenkomstige paren hoekpunten.

6. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door de binnenste onderlinge snijpunten van diagonalen 5 gaat.

7. Construeer het ingeschreven hexagon (regelmatige zeshoek) van cirkel 6, met de punt omhoog.

8. Construeer de ingeschreven cirkel van hexagon 7.

9. Construeer het ingeschreven hexagon van cirkel 8, met de punt omhoog.

10. Construeer een cirkel met het middelpunt op de top van hexagon 9, die diagonaal 6-18 raakt.

11. Kopieer cirkel 10 naar het middelpunt van cirkel 1.

12. Trek de vier diagonalen 2-12, 3-13, 7-17 en 8-18.

13. Construeer de "tweepunts" cirkel (gedefinieerd door de twee eindpunten van een middellijn) tussen het snijpunt van diagonalen 2-12 en 8-18, en het snijpunt van diagonalen 3-13 en 7-17.

14. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door het middelpunt van cirkel 13 gaat.

15. Construeer het ingeschreven hexagon van cirkel 14, met de punt omhoog.

16. Kopieer cirkel 13 vijf keer, naar de andere hoekpunten van hexagon 15.

17. Construeer de "tweepunts" cirkel tussen de rechter snijpunten van cirkel 14 en hexagon 15 met de horizontale middellijn.

18. Kopieer cirkel 17 zes keer, naar de middelpunten van cirkels 13 en 16.

19. Construeer drie paar evenwijdige lijnen, één paar evenwijdig aan de verticale middellijn, de andere twee overeenkomstig, alle rakend aan cirkels 18 aan beide kanten, zoals weergegeven.

20. Cirkels 1, 6, 8, 11, 13 en 16, lijnen 5 en 19, en hexagon 9 worden voor de uiteindelijke reconstructie gebruikt.

21. Verwijder alle delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.pdf-file

22. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

23. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Roundway Hill formatie van 13-08-2023.pdf-file

24.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: STONEHENGE DRONESCAPES PHOTOGRAPHY


Foto door: Lucy Pringle
Het uiteindelijke resultaat gepast op twee luchtfoto's.

terug

Copyright © 2023, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.