Reconstructie van de
Roundway Down formatie van 11-06-2023

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Trek een lijn vanaf het middelpunt van cirkel 1 naar zijn rechter snijpunt met de horizontale middellijn, en verdeel deze lijn in vijfentwintig gelijke delen. Nummer de verdeelpunten 1 - 24 van het middelpunt naar rechts. Zie detail.

3. Construeer veertien cirkels concentrisch met cirkel 1, die door verdeelpunten 2 nrs. 5 - 17 en 21 gaan.

4. Construeer de "tweepunts" cirkel (gedefinieerd door de twee eindpunten van een middellijn) tussen verdeelpunten 2 nrs. 22 en 23.

5. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door het middelpunt van cirkel 4 gaat.

6. Construeer het omgeschreven vierkant van cirkel 5, met de zijden horizontaal en verticaal. Trek de beide diagonalen tussen de tegenoverliggende hoekpunten.

7. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door verdeelpunt 2 nr. 1 gaat.

8. Kopieer cirkel 7 vier keer, naar de hoekpunten van vierkant 6.

9. Construeer twee paar lijnen evenwijdig aan de diagonalen van vierkant 6, die cirkels 8 aan beide kanten raken, zoals weergegeven.

10. Construeer een cirkel met het middelpunt op het rechter snijpunt van cirkel 1 en de horizontale middellijn, die door verdeelpunt 2 nr. 22 gaat. Verplaats deze cirkel (kopieer en verwijder origineel) naar zijn eigen overeenkomstige snijpunt.

11. Construeer een cirkel met het middelpunt op het rechter snijpunt van cirkel 1 en de horizontale middellijn, die door verdeelpunt 2 nr. 23 gaat.

12. Kopieer cirkel 11 naar het rechter snijpunt van cirkel 10 en de horizontale middellijn. Verplaats deze cirkel naar zijn eigen overeenkomstige snijpunt.

13. Kopieer cirkels 10 en 12 drie keer, naar de overeenkomstige posities ten opzichte van de ander zijden van vierkant 6.

14. Cirkels 1, 3, 10, 12 en 13, vierkant 6 en lijnen 9 worden voor de uiteindelijke reconstructie gebruikt.

15. Verwijder alle delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.pdf-file

16. Kleur alle delen overeenkomend met staand...pdf-file

17. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Roundway Down formatie van 11-06-2023.pdf-file

18.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: STONEHENGE DRONESCAPES PHOTOGRAPHY
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2023, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.