Reconstructie van de
Preston Grange 2-08-2023 formatie van 2-08-2023

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer het ingeschreven vierkant van cirkel 1, met de punt omhoog.

3. Construeer de ingeschreven cirkel van vierkant 2.

4. Construeer het ingeschreven vierkant van cirkel 3, met de zijden horizontaal en verticaal.

5. Construeer de ingeschreven cirkel van vierkant 4.

6. Construeer het ingeschreven vierkant van cirkel 5, met de punt omhoog.

7. Construeer de ingeschreven cirkel van vierkant 6.

8. Construeer het ingeschreven vierkant van cirkel 7, met de zijden horizontaal en verticaal.

9. Trek twee lijnen van de top van vierkant 2 naar de hoekpunten links- en rechtsboven van vierkant 8.

10. Herhaal stap 9 voor de andere overeenkomstige hoekpunten van vierkanten 2 en 8.

11. Construeer een cirkel met het middelpunt op het bovenste snijpunt van cirkel 7 en de verticale middellijn, die door het hoekpunt rechtsboven van vierkant 8 gaat.

12. Kopieer cirkel 11 naar het rechter hoekpunt van vierkant 2.

13. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 12 aan de rechterkant raakt.

14. Kopieer cirkel 11 twee keer, naar de snijpunten van cirkel 13 en de horizontale middellijn.

15. Construeer een cirkel met het middelpunt op het linker snijpunt van cirkel 12 en de horizontale middellijn, die cirkel 3 aan de rechterkant raakt.

16. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 15 aan de rechterkant raakt.

17. Kopieer cirkel 15 acht keer, naar de hoekpunten van vierkanten 2 en 8.

18. Construeer acht lijnen evenwijdig aan lijnen 9 en 10, die cirkels 17 aan de buitenkant raken, zoals weergegeven.

19. Cirkels 3, 14 en 16 en lijnen 9, 10 en 18 worden voor de uiteindelijke reconstructie gebruikt.

20. Verwijder alle delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.pdf-file

21. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

22. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Preston Grange formatie van 2-08-2023.pdf-file

23.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: STONEHENGE DRONESCAPES PHOTOGRAPHY
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2023, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.