Reconstructie van de
Potterne Hill formatie van 7-06-2023

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer de ingeschreven regelmatige achttienhoek van cirkel 1, met de punt naar rechts.
Nummer de hoekpunten 1 - 18, tegen de klok in, te beginnen bij het meest rechtse hoekpunt.

3. Construeer een cirkel met het middelpunt op hoekpunt 2 nr. 1, die door hoekpunt nr. 2 gaat.

4. Construeer een cirkel met het middelpunt op hoekpunt nr. 2, die door het middelpunt van cirkel 3 gaat.

5. Construeer een cirkel met het middelpunt op hoekpunt nr. 18, die door het middelpunt van cirkel 3 gaat.

6. Construeer een cirkel met het middelpunt op het rechter snijpunt van cirkels 3 en 4, die door het middelpunt van cirkel 3 gaat.

7. Construeer een cirkel met het middelpunt op het rechter snijpunt van cirkels 3 en 5, die door het middelpunt van cirkel 3 gaat.

8. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 3 aan de linkerkant raakt.

9. Construeer het ingeschreven nonagon (regelmatige negenhoek) van cirkel 8, met de punt naar links.

10. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 3, die raakt aan de rechter zijde van nonagon 9.

11. Kopieer cirkel 10 naar het middelpunt van cirkel 4.

12. Kopieer cirkel 10 naar het middelpunt van cirkel 5.

13. Kopieer cirkel 10 naar het middelpunt van cirkel 6.

14. Kopieer cirkel 10 naar het middelpunt van cirkel 7.

15. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 4, die cirkel 10 aan de dichtstbijzijnde kant raakt.

16. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 15 aan de linkerkant raakt.

17. Trek een lijn tussen het middelpunt van cirkel 1 en het rechter snijpunt van cirkels 3 en 4, en verleng deze lijn totaan de rechterkant van cirkel 13.

18. Trek een lijn tussen het middelpunt van cirkel 4 en het rechter snijpunt van cirkels 7 en 11, en verleng deze lijn totaan de rechterkant van cirkel 14.

19. Construeer een cirkel met het middelpunt op het snijpunt van lijn 18 en cirkel 13, die cirkel 11 aan de dichtstbijzijnde kant raakt.

20. Kopieer cirkel 19 onder gelijktijdige spiegeling ten opzicht van lijn 17.

21. Kopieer cirkel 19 onder gelijktijdige spiegeling ten opzicht van de horizontale middellijn.

22. Trek een lijn tussen het middelpunt van cirkel 6 en het rechter snijpunt van cirkels 14 en 21, en verleng deze lijn totaan de kant rechtsonder van cirkel 19.

23. Construeer een cirkel met het middelpunt op het snijpunt rechtsonder van lijn 22 en cirkel 19, die cirkel 13 aan de dichtstbijzijnde kant raakt.

24. Kopieer cirkel 23 onder gelijktijdige spiegeling ten opzicht van de horizontale middellijn.

25. Verwijder alle overbodige delen van cirkels 1, 3, 4, 5, 7, 10, 11, 12, 14, 19 en 20, zodat...

26. ...dit patroon overblijft.

27. Verwijder alle overbodige delen van cirkels 6, 7, 11, 12, 13, 14, 19, 21, 23 en 24, zodat...

28. ...dit patroon overblijft.

29. Herhaal alle noodzakelijke stappen om patronen 26 en 28 zeventien keer te kopiŽren en te draaien, ten opzichte van alle andere hoekpunten van achttienhoek 2.

30. Cirkel 16, en patronen 26, 28 en 29 vormen samen de uiteindelijke reconstructie.pdf-file

31. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

32. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Potterne Hill formatie van 7-06-2023.pdf-file

33.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: STONEHENGE DRONESCAPES PHOTOGRAPHY
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2023, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.