Reconstructie van de
Lane End Down formatie van 9-07-2023

1. Teken een cirkel. Trek de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer het ingeschreven hexagon (regelmatige zeshoek) van cirkel 1, met de punt omhoog.

3. Construeer het ingeschreven hexagon van cirkel 1, met de punt naar rechts.

4. Trek de twaalf stralen van het middelpunt van cirkel 1 naar de hoekpunten van hexagons 2 en 3.

5. Trek de twaalf verbindingslijnen van het middelpunt van cirkel 1 naar de onderlinge snijpunten van hexagons 2 en 3, en verleng deze lijnen totaan cirkel 1. Nummer de stralen 4 en 5 met de klok mee 1 - 24, te beginnen bij de top.

6. Construeer een cirkel, die stralen nrs. 6 en 8 raakt, en die cirkel 1 raakt.

7. Construeer een cirkel, die stralen nrs. 6 en 8 raakt, en die de zijde rechtsboven van hexagon 3 raakt.

8. Construeer de "tweepunts" cirkel (gedefinieerd door de twee eindpunten van een middellijn) tussen de middelpunten van cirkels 6 en 7.

9. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door het middelpunt van cirkel 8 gaat.

10. Construeer een cirkel met het middelpunt op het snijpunt van cirkel 9 en straal nr. 1, die cirkel 1 aan de bovenkant raakt.

11. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 10, die de zijde rechtsboven van hexagon 2 raakt.

12. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 10, die door het snijpunt van de zijde rechtsboven van hexagon 2 en straal nr. 2 gaat.

13. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 12 aan de onderkant raakt.

14. Kopieer cirkel 10 naar het middelpunt van cirkel 1.

15. Kopieer cirkel 13 naar het snijpunt van de rechter zijde van hexagon 2 en straal nr. 6.

16. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 15 aan de linkerkant raakt.

17. Construeer een cirkel met het middelpunt op het bovenste snijpunt van cirkel 11 en straal nr. 1, die cirkel 10 aan de bovenkant raakt.

18. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 10, die cirkel 17 aan de onderkant raakt.

19. Kopieer cirkel 17 naar het bovenste snijpunt van cirkel 18 en straal nr. 1.

20. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 10, die cirkel 19 aan de onderkant raakt.

21. Kopieer cirkel 17 naar het bovenste snijpunt van cirkel 20 en straal nr. 1.

22. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 10, die cirkel 21 aan de onderkant raakt.

23. Kopieer cirkel 17 naar het bovenste snijpunt van cirkel 22 en straal nr. 1.

24. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 10, die cirkel 23 aan de onderkant raakt.

25. Kopieer cirkels 18, 20, 22 en 24 naar het snijpunt van cirkel 13 en straal nr. 1.

26. Construeer twee concentrische cirkels met het middelpunt op het snijpunt van de bovenste zijde van hexagon 3 en straal nr. 1, die cirkels 18 en 20 aan de bovenkant raken.

27. Kopieer cirkels 26 naar het snijpunt van cirkel 16 en straal nr. 1.

28. Construeer de "tweepunts" cirkel tussen het snijpunt van cirkel 14 en het onderste snijpunt van de buitenste cirkel 27, beide met straal nr. 1.

29. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 28, die de binnenste cirkel 27 aan de onderkant raakt.

30. Construeer drie concentrische cirkels met het middelpunt op het snijpunt van cirkel 13 en straal nr. 3, die de buitenste drie cirkels 25 aan de rechterkant raken.

31. Construeer een cirkel met het middelpunt op het bovenste snijpunt van de binnenste cirkel 30 en straal nr. 3, die de middelste cirkel 30 aan de dichtstbijzijnde kant raakt.

32. Construeer een cirkel concentrisch met cirkels 30, die cirkel 31 aan de onderkant raakt.

33. Kopieer cirkel 20 naar het middelpunt van cirkel 1.

34. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door het middelpunt van cirkel 28 gaat.

35. Herhaal alle noodzakelijke stappen om cirkels 10, 11, 18, 20, 25, 30 en 32 vijf keer te kopiëren en te draaien, ten opzichte van de andere hoekpunten van hexagon 2.

36. Herhaal alle noodzakelijke stappen om cirkels 27, 28 en 29 elf keer te kopiëren en te draaien, ten opzichte van alle andere oneven stralen 4 en 5.

37. Cirkels 10, 11, 18, 20, 25, 27, 29, 30, 32, 33, 34, 35 en 36 worden voor de uiteindelijke reconstructie gebruikt.

38. Verwijder alle delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.pdf-file

39. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

40. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Lane End Down formatie van 9-07-2023.pdf-file

41.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: Hugh Newman


Foto door: STONEHENGE DRONESCAPES PHOTOGRAPHY
Het uiteindelijke resultaat gepast op twee luchtfoto's, één 180° gedraaid.

terug

Copyright © 2023, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.