Reconstructie van de
Hetty Pegler's Tump Long Barrow formatie van 24-06-2023

1. Teken een cirkel. Trek de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 1, met de punt omhoog.

3. Construeer een cirkel, die raakt aan beide bovenste zijden van driehoek 2 en die cirkel 1 aan de onderkant raakt.

4. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 1, met de punt omlaag.

5. Construeer een cirkel, die raakt aan beide onderste zijden van driehoek 4 en die cirkel 1 aan de bovenkant raakt. Merk op, dat cirkels 3 en 5 een "Vesica Pisces" vormen: twee gelijke cirkels, die door elkaars middelpunt gaan.

6. Construeer een "tweepunts" cirkel (gedefinieerd door de twee eindpunten van een middellijn) tussen het bovenste snijpunt van cirkel 3 en het onderste van cirkel 5, beide met de verticale middellijn.

7. Construeer een cirkel met het middelpunt op het rechter snijpunt van cirkels 3 en 5, die door het bovenste snijpunt van cirkel 6 en de verticale middellijn gaat.

8. Kopieer cirkel 7 naar het middelpunt van cirkel 1.

9. Construeer het ingeschreven nonagon (regelmatige negenhoek) van cirkel 1, met de punt omhoog.

10. Construeer de ingeschreven cirkel van nonagon 9.

11. Construeer een cirkel met het middelpunt op het onderste snijpunt van cirkel 10 en de verticale middellijn, die cirkel 1 aan de onderkant raakt.

12. Kopieer cirkel 11 naar het onderste snijpunt van cirkel 8 en de verticale middellijn.

13. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 12 aan de bovenkant raakt.

14. Cirkels 1, 6, 8, 10 en 13 vormen samen de uiteindelijke reconstructie.pdf-file

15. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

16. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Hetty Pegler's Tump Long Barrow formatie van 24-06-2023.pdf-file

17.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2023, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.