Reconstructie van de
Hatherden Lane formatie van 25-07-2023

1. Teken een cirkel. Trek de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer twee ingeschreven nonagons (regelmatige negenhoeken) van cirkel 1, één met de punt omhoog, de andere omlaag. Trek de achttien stralen van het middelpunt van cirkel 1 naar de hoekpunten van beide nonagons. Nummer de stralen met de klok mee 1 - 18, te beginnen bij de top.

3. Trek de verbindingslijn tussen de snijpunten van stralen 2 nrs. 1 en 12 met cirkel 1.

4. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die lijn 3 raakt.

5. Trek de verbindingslijn tussen de snijpunten van stralen 2 nrs. 1 en 12 met cirkel 4.

6. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door het snijpunt van lijn 5 en de horizontale middellijn gaat.

7. Trek de verbindingslijn tussen de snijpunten van stralen 2 nrs. 2 en 18 met cirkel 1.

8. Kopieer cirkel 6 naar het snijpunt van straal 2 nr. 1 en lijn 7.

9. Construeer een cirkel, die door de snijpunten van lijn 7 en cirkel 8 gaat, en die cirkel 1 aan de bovenkant raakt.

10. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door het middelpunt van cirkel 9 gaat.

11. Kopieer cirkel 9 acht keer, naar de snijpunten van cirkel 10 en alle andere onevengenummerde stralen 2.

12. Trek een lijn van het middelpunt van cirkel 1, die cirkel 9 aan de rechterkant raakt.

13. Construeer een cirkel met het middelpunt op het snijpunt van cirkel 4 en straal 2 nr. 1, die lijn 12 raakt.

14. Kopieer cirkel 13 acht keer, naar de snijpunten van cirkel 4 en alle andere onevengenummerde stralen 2.

15. Kopieer cirkel 6 naar het onderste snijpunt van cirkel 8 en straal 2 nr. 1, en verplaats deze cirkel (kopieer en verwijder origineel) naar zijn eigen overeenkomstige snijpunt.

16. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 15 aan de onderkant raakt.

17. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 8, die cirkel 10 aan de bovenkant raakt.

18. Kopieer cirkel 17 negen keer, naar de snijpunten van cirkel 16 en alle evengenummerde stralen 2.

19. Construeer de "tweepunts" cirkel (gedefinieerd door de twee eindpunten van een middellijn) tussen de snijpunten van cirkels 8 en 17 met straal 2 nr. 1.

20. Kopieer cirkel 19 naar het middelpunt van cirkel 1.

21. Kopieer cirkel 19 achttien keer, naar de snijpunten van cirkel 10 en alle stralen 2.

22. Construeer achttien paar evenwijdige lijnen, evenwijdig aan stralen 2, die cirkels 20 en 21 aan beide kanten raken.

23. Cirkels 6, 9, 11, 13, 14 en 18 en lijnen 22 worden voor de uiteindelijke reconstructie gebruikt.

24. Verwijder alle delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.pdf-file

25. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

26. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Hatherden Lane formatie van 25-07-2023.pdf-file

27.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: STONEHENGE DRONESCAPES PHOTOGRAPHY


Foto door: Hugh Newman
Het uiteindelijke resultaat gepast op twee luchtfoto's.

terug

Copyright © 2023, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.