Reconstructie van de
Eastleigh Court formatie van 18-06-2023

1. Teken een cirkel. Trek de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer het ingeschreven hexagon (regelmatige zeshoek) van cirkel 1, met de punt omhoog.

3. Construeer een cirkel met het middelpunt op het snijpunt van de rechterzijde van hexagon 2 en de horizontale middellijn, die cirkel 1 aan de rechterkant raakt.

4. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 3 aan de linkerkant raakt.

5. Construeer het omgeschreven hexagon van cirkel 4, met de punt omhoog.

6. Construeer de omgeschreven cirkel van hexagon 5.

7. Construeer drie cirkels, met het middelpunt op de hoekpunten linksboven, rechtsboven en onder van hexagon 5, die alle door het middelpunt van cirkel 1 gaan.

8. Trek een lijn van het middelpunt van cirkel 1 naar het hoekpunt rechtsboven van hexagon 2.

9. Kopieer cirkel 3 naar het onderste snijpunt van cirkel 6 en de verticale middellijn.

10. Construeer een cirkel met het middelpunt op het bovenste snijpunt van cirkel 9 en de verticale middellijn, die door het hoekpunt rechtsonder van hexagon 5 gaat. Noem dit hoekpunt A.

11. Construeer een cirkel met het middelpunt op het snijpunt van cirkel 10 en lijn 8, die door punt A gaat.

12. Kopieer cirkel 3 naar het bovenste snijpunt van cirkel 9 en de verticale middellijn.

13. Construeer een cirkel met het middelpunt op het bovenste snijpunt van cirkel 12 en de verticale middellijn, die door punt A gaat.

14. Construeer een cirkel met het middelpunt op het snijpunt van cirkel 13 en lijn 8, die door punt A gaat.

15. Kopieer cirkel 3 naar het bovenste snijpunt van cirkel 12 en de verticale middellijn.

16. Construeer een cirkel met het middelpunt op het bovenste snijpunt van cirkel 15 en de verticale middellijn, die door punt A gaat.

17. Construeer een cirkel met het middelpunt op het snijpunt van cirkel 16 en lijn 8, die door punt A gaat.

18. Kopieer cirkel 3 naar het bovenste snijpunt van cirkel 15 en de verticale middellijn.

19. Construeer een cirkel met het middelpunt op het bovenste snijpunt van cirkel 18 en de verticale middellijn, die door punt A gaat.

20. Construeer een cirkel met het middelpunt op het snijpunt van cirkel 19 en lijn 8, die door punt A gaat.

21. Kopieer cirkel 3 naar het bovenste snijpunt van cirkel 18 en de verticale middellijn.

22. Construeer een cirkel met het middelpunt op het bovenste snijpunt van cirkel 21 en de verticale middellijn, die door punt A gaat.

23. Construeer een cirkel met het middelpunt op het snijpunt van cirkel 22 en lijn 8, die door punt A gaat.

24. Construeer een cirkel met het middelpunt op het snijpunt van cirkel 1 en lijn 8, die cirkel 14 aan de dichtstbijzijnde kant raakt.

25. Construeer de "tweepunts" cirkel (gedefinieerd door de twee eindpunten van een middellijn) tussen het middelpunt van cirkel 24 en zijn snijpunt met lijn 8.

26. Kopieer cirkel 25 twee keer, naar het middelpunt van cirkel 1 en zijn onderste snijpunt met de verticale middellijn.

27. Construeer een lijn evenwijdig aan de verticale middellijn, die cirkels 26 aan de rechterkant raakt.

28. Verwijder van cirkels 6, 11, 14, 17, 20 en 23 en lijn 27 alle overbodige delen, zodat...

29. ...dit patroon overblijft.

30. Herhaal alle noodzakelijke stappen om patroon 29 te kopiŽren, onder gelijktijdige spiegeling ten opzichte van de verticale middellijn.

31. Herhaal alle noodzakelijke stappen om patronen 29 en 30 samen te kopiŽren en te draaien ten opzichte van de hoekpunten links- en rechtsboven van hexagon 5.

32. Cirkels 1 en 7 en patronen 29, 30 en 31 worden voor de uiteindelijke reconstructie gebruikt.

33. Verwijder alle delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.pdf-file

34. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

35. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Eastleigh Court formatie van 18-06-2023.pdf-file

36.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: STONEHENGE DRONESCAPES PHOTOGRAPHY
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2023, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.