Reconstructie van de
Combe Hill formatie van 30-07-2023

1. Teken een cirkel. Trek de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 1, met de punt omlaag.

3. Construeer een cirkel, die door de snijpunten van driehoek 2 en de horizontale middellijn gaat, en die cirkel 1 aan de bovenkant raakt.

4. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 3 aan de onderkant raakt.

5. Construeer het ingeschreven pentagon (regelmatige vijfhoek) van cirkel 4, met de punt omhoog.

6. Kopieer cirkel 3 vier keer, naar de andere hoekpunten van pentagon 5.

7. Trek de verbindingslijn tussen het middelpunt van cirkel 4 en zijn linker snijpunt met de horizontale middellijn. Verdeel deze lijn in zestien gelijke delen. Nummer de verdeelpunten van links naar rechts 1 - 15.

8. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door verdeelpunt 7 nr. 10 gaat.

9. Kopieer cirkel 8 naar het bovenste snijpunt van cirkel 1 en de verticale middellijn.

10. Construeer het ingeschreven pentagon van cirkel 1, met de punt omhoog.

11. Kopieer cirkel 8 naar het hoekpunt linksonder van pentagon 10.

12. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door verdeelpunt 7 nr. 9 gaat.

13. Kopieer cirkel 12 naar het rechter hoekpunt van pentagon 10.

14. Kopieer cirkel 8 naar het onderste snijpunt van cirkel 13 en cirkel 6 rechtsboven.

15. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door verdeelpunt 7 nr. 12 gaat.

16. Kopieer cirkel 15 naar het linker hoekpunt van pentagon 10.

17. Kopieer cirkel 8 naar het onderste snijpunt van cirkel 16 en cirkel 6 linksboven.

18. Kopieer cirkel 15 naar het hoekpunt rechtsonder van pentagon 10.

19. Kopieer cirkel 8 naar het snijpunt linksonder van cirkel 18 en cirkel 6 rechtsonder.

20. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door verdeelpunt 7 nr. 1 gaat.

21. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 3, die cirkel 20 aan de onderkant raakt.

22. Kopieer cirkel 21 vier keer, naar de middelpunten van cirkels 6.

23. Construeer zeven cirkels concentrisch met cirkel 1, die door verdeelpunten 7 nrs. 2, 3, 4, 5, 6, 7 en 8 gaan.

24. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door verdeelpunt 7 nr. 15 gaat.

25. Kopieer cirkel 24 vijf keer, naar de middelpunten van cirkels 9, 11, 14, 17 en 19.

26. Trek vijf verbindingslijnen, tussen het middelpunt van cirkel 1 en de middelpunten van cirkels 25.

27. Construeer vijf lijnen evenwijdig aan lijnen 26, de bovenste aan de linkerkant, de andere rotatiegewijs overeenkomstig, alle rakend aan cirkels 24 en 25, zoals weergegeven.

28. Cirkels 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 14, 17, 19, 20, 21, 22 en 23 en lijnen 26 en 27 worden voor de uiteindelijke reconstructie gebruikt.

29. Verwijder alle delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.pdf-file

30. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

31. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Combe Hill formatie van 30-07-2023.pdf-file

32.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: STONEHENGE DRONESCAPES PHOTOGRAPHY


Foto door: Hugh Newman
Het uiteindelijke resultaat gepast op twee luchtfoto's.

terug

Copyright © 2023, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.