Reconstructie van de
Cley Hill formatie van 10-08-2023

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer het ingeschreven nonagon (regelmatige negenhoek) van cirkel 1, met de punt omhoog.

3. Trek de diagonaal van nonagon 2 van de top naar het hoekpunt linksonder.

4. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door het snijpunt van diagonaal 3 en de horizontale middellijn gaat.

5. Trek de diagonaal van nonagon 2 van het hoekpunt linksonder naar het hoekpunt rechtsboven naast de top.

6. Construeer een cirkel met het middelpunt op het rechter snijpunt van cirkel 4 en de horizontale middellijn, die door het snijpunt van de horizontale middellijn en diagonaal 5 gaat.

7. Kopieer cirkel 6 naar de top van nonagon 2.

8. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 7 aan de bovenkant raakt.

9. Cirkels 1, 4 en 8 vormen samen de uiteindelijke reconstructie.pdf-file

10. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

11. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Cley Hill formatie van 10-08-2023.pdf-file

12.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: STONEHENGE DRONESCAPES PHOTOGRAPHY
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto, 180° gedraaid.

terug

Copyright © 2023, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.