Reconstructie van de
Chillandham Lane (2) formatie van 4-07-2023

1. Teken een cirkel. Trek de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer het ingeschreven vierkant van cirkel 1, met de punt omhoog.

3. Construeer het ingeschreven hexagon (regelmatige zeshoek) van cirkel 1, met de punt naar rechts.

4. Construeer een cirkel, die de bovenste linker en rechter zijde van vierkant 2 raakt, en die de bovenste zijde van hexagon 3 van buitenaf raakt.

5. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door het middelpunt van cirkel 4 gaat.

6. Construeer het ingeschreven vierkant van cirkel 5, met de punt omhoog.

7. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 4, die cirkel 1 aan de onderkant raakt.

8. Construeer het ingeschreven hexagon van cirkel 7, met de punt omlaag.

9. Construeer de ingeschreven cirkel van hexagon 8.

De volgende vierendertig stappen zijn een iteratie van ingeschreven cirkels in ingeschreven hexagons, zoals stappen 8 en 9, achttien cirkels in totaal.

10. Construeer het ingeschreven hexagon van cirkel 9, met de punt omlaag.

11. Construeer de ingeschreven cirkel van hexagon 10.

12. Construeer het ingeschreven hexagon van cirkel 11, met de punt omlaag.

13. Construeer de ingeschreven cirkel van hexagon 12.

14. Construeer het ingeschreven hexagon van cirkel 13, met de punt omlaag.

15. Construeer de ingeschreven cirkel van hexagon 14.

16. Construeer het ingeschreven hexagon van cirkel 15, met de punt omlaag.

17. Construeer de ingeschreven cirkel van hexagon 16.

18. Construeer het ingeschreven hexagon van cirkel 17, met de punt omlaag.

19. Construeer de ingeschreven cirkel van hexagon 18.

20. Construeer het ingeschreven hexagon van cirkel 19, met de punt omlaag.

21. Construeer de ingeschreven cirkel van hexagon 20.

22. Construeer het ingeschreven hexagon van cirkel 21, met de punt omlaag.

23. Construeer de ingeschreven cirkel van hexagon 22.

24. Construeer het ingeschreven hexagon van cirkel 23, met de punt omlaag.

25. Construeer de ingeschreven cirkel van hexagon 24.

26. Construeer het ingeschreven hexagon van cirkel 25, met de punt omlaag.

27. Construeer de ingeschreven cirkel van hexagon 26.

28. Construeer het ingeschreven hexagon van cirkel 27, met de punt omlaag.

29. Construeer de ingeschreven cirkel van hexagon 28.

30. Construeer het ingeschreven hexagon van cirkel 29, met de punt omlaag.

31. Construeer de ingeschreven cirkel van hexagon 30.

32. Construeer het ingeschreven hexagon van cirkel 31, met de punt omlaag.

33. Construeer de ingeschreven cirkel van hexagon 32.

34. Construeer het ingeschreven hexagon van cirkel 33, met de punt omlaag.

35. Construeer de ingeschreven cirkel van hexagon 34.

36. Construeer het ingeschreven hexagon van cirkel 35, met de punt omlaag.

37. Construeer de ingeschreven cirkel van hexagon 36.

38. Construeer het ingeschreven hexagon van cirkel 37, met de punt omlaag.

39. Construeer de ingeschreven cirkel van hexagon 38.

40. Construeer het ingeschreven hexagon van cirkel 39, met de punt omlaag.

41. Construeer de ingeschreven cirkel van hexagon 40.

42. Construeer het ingeschreven hexagon van cirkel 41, met de punt omlaag.

43. Construeer de ingeschreven cirkel van hexagon 42.

44. Construeer de "tweepunts" cirkel (gedefinieerd door de twee eindpunten van een middellijn) tussen de onderste snijpunten van cirkels 31 en 33 met de verticale middellijn.

45. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 4, die door het middelpunt van cirkel 44 gaat.

46. Kopieer cirkel 4 drie keer, naar de andere hoekpunten van vierkant 6.

47. Cirkels 4, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45 en 46 en vierkanten 2 en 4 worden voor de uiteindelijke reconstructie gebruikt.

48. Verwijder alle delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.pdf-file

49. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

50. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Chillandham Lane (2) formatie van 4-07-2023.pdf-file

51.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: STONEHENGE DRONESCAPES PHOTOGRAPHY


Foto door: Hugh Newman
Het uiteindelijke resultaat gepast op twee luchtfoto's.

terug

Copyright © 2023, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.