Reconstructie van de
Chillandham Lane (1) formatie van 4-07-2023

1. Teken een cirkel. Trek de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer de "tweepunts" cirkel (gedefinieerd door de twee eindpunten van een middellijn) tussen het rechter snijpunt van cirkel 1 met de horizontale en zijn bovenste snijpunt met de verticale middellijn.

3. Trek de verbindingslijn tussen de middelpunten van cirkels 1 en 2, en verleng deze lijn naar boven totaan cirkel 1.

4. Construeer de "tweepunts" cirkel tussen het snijpunt van cirkel 1 met lijn 3 en zijn bovenste snijpunt met de verticale middellijn.

5. Trek de verbindingslijn tussen de middelpunten van cirkels 1 en 4, en verleng deze lijn naar boven totaan cirkel 1.

6. Construeer het ingeschreven octagon (regelmatige achthoek) van cirkel 1, met een hoekpunt op het snijpunt van cirkel 1 en lijn 5.

7. Construeer de "tweepunts" cirkel tussen de bovenste snijpunten van cirkel 1 en octagon 6 met de verticale middellijn.

8. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door het middelpunt van cirkel 7 gaat.

9. Construeer het ingeschreven octagon van cirkel 8, met een hoekpunt op het snijpunt van cirkel 8 en lijn 5.

10. Trek de verbindingslijn tussen het linker en rechter hoekpunt van octagon 9, net boven de horizontale middellijn.

11. Herhaal stap 10 zeven keer, ten opzichte van de andere overeenkomstige paren hoekpunten van octagon 9.

12. Herhaal stap 10 ten opzichte van het overeenkomstige paar hoekpunten van het octagon, dat wordt omsloten door lijnen 10 en 11, zoals weergegeven.

13. Herhaal stap 12 net zoals stap 11, zoals weergegeven.

14. Cirkels 1 en 8, octagon 9, en lijnen 10, 11, 12 en 13 worden voor de uiteindelijke reconstructie gebruikt.

15. Verwijder alle delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.pdf-file

16. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

17. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Chillandham Lane (1) formatie van 4-07-2023.pdf-file

18.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: STONEHENGE DRONESCAPES PHOTOGRAPHY
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2023, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.