Reconstructie van de
Allen King Way formatie van 26-06-2023

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 1, met de punt omhoog.

3. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 1, met de punt naar rechts.

4. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 1, met de punt omlaag.

5. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 1, met de punt naar links.

6. Trek alle vierentwintig stralen van cirkel 1, vanaf het middelpunt naar de hoekpunten en door de buitenste onderlinge snijpunten van driehoeken 2, 3, 4 en 5. Nummer de stralen met de klok mee 1 - 24, te beginnen bij de top.

7. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door de buitenste onderlinge snijpunten van driehoeken 2, 3, 4 en 5 gaat.

8. Construeer een cirkel met het middelpunt op het snijpunt van cirkel 7 en straal 6 nr. 1, die de zijde linksboven van driehoek 5 raakt.

9. Construeer het omgeschreven vierkant van cirkel 8, met de zijden horizontaal en verticaal.

10. Construeer de omgeschreven cirkel van vierkant 9.

11. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 10 aan de onderkant raakt.

12. Kopieer cirkel 10 naar het middelpunt van cirkel 1.

13. Construeer een cirkel met het middelpunt op het hoekpunt rechtsonder van vierkant 9, die cirkel 7 aan de dichtstbijzijnde kant raakt.

14. Kopieer cirkel 13 twaalf keer, naar de snijpunten van cirkel 11 en alle oneven stralen 6.

15. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 7, met de punt omlaag.

16. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door het snijpunt van driehoek 15 en straal 6 nr. 2 gaat.

17. Construeer een cirkel met het middelpunt op het snijpunt van driehoek 4 en straal 6 nr. 1, die cirkel 10 aan de onderkant raakt.

18. Kopieer cirkel 17 twaalf keer, naar de snijpunten van cirkel 16 en alle even stralen 6.

19. Construeer een cirkel met het middelpunt op het bovenste snijpunt van cirkel 8 en straal 6 nr. 1, die cirkel 10 aan de bovenkant raakt. Verplaats deze cirkel (kopieer en verwijder origineel) naar het middelpunt van cirkel 8.

20. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 19 aan de bovenkant raakt.

21. Construeer een cirkel, die door het linker en rechter snijpunt van cirkel 1 en de horizontale middellijn gaat, en die cirkel 20 aan de bovenkant raakt.

22. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 21, die cirkel 7 aan de bovenkant raakt.

23. Construeer een (kleine) cirkel, die aan de bovenste zijden van driehoeken 3 en 5 raakt, en die cirkel 11 van buitenaf aan de bovenkant raakt.

24. Kopieer cirkel 23 vierentwintig keer, naar de snijpunten van cirkel 1 en alle stralen 6.

25. Construeer twaalf paar evenwijdige lijnen, evenwijdig met stralen 6, die tegenoverliggende cirkels 24 aan beide zijden raken, zoals weergegeven.

26. Verwijder van cirkels 11, 12, 14 en 18 en lijnen 25 alle overbodige delen, zodat...

27. ...dit patroon overblijft.

28. Driehoeken 2, 3, 4 en 5, cirkels 7, 20, 21 en 22 en patroon 27 worden voor de uiteindelijke reconstructie gebruikt.

29. Verwijder alle delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.pdf-file

30. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

31. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Allen King Way formatie van 26-06-2023.pdf-file

32.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: STONEHENGE DRONESCAPES PHOTOGRAPHY
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2023, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.