Reconstructie van de
Tawsmead Copse formatie van 28-07-2022

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Trek de verbindingslijn tussen het linker en rechter snijpunt van cirkel 1 en de horizontale middellijn.

3. Verdeel lijn 2 in drieŽntwintig gelijke delen. Nummer de verdeelpunten 1 - 22 van links naar rechts.

4. Construeer vijf cirkels concentrisch met cirkel 1, die door verdeelpunten 3 nrs. 1, 2, 3, 4 en 5 gaan.

5. Construeer de ingeschreven regelmatige drieŽntwintighoek van cirkel 1, met de punt omhoog. Nummer de hoekpunten 1 - 23 met de klok mee, te beginnen bij de top.

6. Trek de verbindingslijn tussen het middelpunt van cirkel 1 en hoekpunt 5 nr. 2.

7. Construeer een "tweepunts" cirkel (gedefinieerd door de twee eindpunten van een middellijn) tussen het middelpunt van cirkel 1 en verdeelpunt 3 nr. 13.

8. Kopieer cirkel 7 naar hoekpunt 5 nr. 1.

9. Construeer een horizontale lijn vanaf het onderste snijpunt van cirkel 8 en de verticale middellijn totaan lijn 6.

10. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door het snijpunt van lijnen 6 en 9 gaat.

11. Kopieer cirkel 7 naar het rechter snijpunt van cirkel 10 en de horizontale middellijn.

12. Construeer zes cirkels concentrisch met cirkel 11, die door verdeelpunten 3 nrs. 16, 17, 18, 19, 20 en 21 gaan.

13. Kopieer cirkel 7 naar het linker snijpunt van cirkel 10 en de horizontale middellijn.

14. Construeer acht cirkels concentrisch met cirkel 13, die door verdeelpunten 3 nrs. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 en 9 gaan.

15. Construeer een "tweepunts" cirkel tussen het middelpunt van cirkel 1 en verdeelpunt 3 nr. 16.

16. Trek de verbindingslijn tussen het middelpunt van cirkel 1 en hoekpunt 5 nr. 16. Verleng deze lijn totaan de andere kant van cirkel 1.

17. Construeer een cirkel met het middelpunt op het rechter snijpunt van cirkel 1 en de horizontale middellijn, die door verdeelpunt 3 nr. 13 gaat.

18. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 17 aan de rechterkant raakt.

19. Verleng lijn 16 verder, totaan cirkel 18.

20. Kopieer cirkel 15 naar het snijpunt van cirkel 18 en lijn 19.

21. Construeer een "tweepunts" cirkel tussen de middelpunten van cirkels 1 en 7.

22. Kopieer cirkel 21 twee keer, naar verdeelpunten 3 nrs. 5 en 18.

23. Construeer twee evenwijdige (horizontale) lijnen, die cirkels 22 aan beide kanten raken.

24. Cirkels 1, 4, 11, 12, 13, 14 en 20 en lijnen 23 worden voor de uiteindelijke reconstructie gebruikt.

25. Verwijder alle delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.pdf-file

26. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

27. ...of met liggend gewas en voltooi de reconstructie van de Tawsmead Copse formatie van 28-07-2022.pdf-file

28.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: STONEHENGE DRONESCAPES PHOTOGRAPHY


Foto door: Hugh Newman
Het uiteindelijke resultaat gepast op twee luchtfoto's.

terug

Copyright © 2022, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.