Reconstructie van de
Little Down formatie van 22-05-2022

1. Teken een cirkel. Trek de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer het omgeschreven octagon (regelmatige achthoek) van cirkel 1, met zijden horizontaal en verticaal.

3. Trek de verbindingslijn tussen het middelpunt van cirkel 1 en het bovenste rechter hoekpunt van octagon 2.

4. Construeer het ingeschreven octagon van cirkel 1, met de zijden evenwijdig aan de zijden van octagon 2.

5. Construeer een "tweepunts" cirkel (gedefinieerd door de twee eindpunten van een middellijn) tussen het middelpunt van cirkel 1 en zijn rechter snijpunt met de horizontale middellijn.

6. Kopieer cirkel 5 naar het middelpunt van cirkel 1.

7. Construeer een cirkel met het middelpunt op het rechter snijpunt van cirkel 5 en lijn 3, die door het dichtstbijzijnde hoekpunt van octagon 2 gaat.

8. Kopieer cirkel 7 vier keer, naar de snijpunten van cirkel 6 en de horizontale en verticale middellijn.

9. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 7, die de dichtstbijzijnde zijden van octagon 4 raakt.

10. Kopieer cirkel 9 naar het middelpunt van cirkel 1.

11. Kopieer cirkel 7 naar het rechter snijpunt van cirkel 10 en de horizontale middellijn.

12. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 11 aan de rechterkant raakt.

13. Kopieer cirkel 12 naar het middelpunt van de rechter cirkel 8.

14. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 13 aan de rechterkant raakt.

15. Trek de verbindingslijn tussen het rechter snijpunt van cirkel 14 met de horizontale middellijn en zijn snijpunt met lijn 3, en verleng deze lijn omhoog totaan de desbetreffende zijde van octagon 4.

16. Trek de verbindingslijn tussen het middelpunt van cirkel 1 en zijn snijpunt rechtsboven (raakpunt) met octagon 2.

17. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door het snijpunt van lijnen 15 en 16 gaat.

18. Construeer de ingeschreven regelmatige zestienhoek van cirkel 17, met de punt naar rechts.

19. Trek de zestien stralen van zestienhoek 18, van het middelpunt naar de hoekpunten.

20. Herhaal de constructie van lijn 15 vijftien keer, ten opzichte van de andere hoekpunten van zestienhoek 18, zoals weergegeven.

21. Trek een verticale lijn van het middelpunt van de rechter cirkel 8 totaan zijn bovenkant.

22. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door het snijpunt van de rechter cirkel 8 en lijn 21 gaat.

23. Construeer het ingeschreven octagon van cirkel 22, met de hoekpunten samenvallend met stralen 19, zoals weergegeven.

24. Construeer de ingeschreven cirkel van octagon 23.

25. Trek de verbindingslijn tussen het middelpunt van cirkel 6 en zijn bovenste snijpunt met de rechter cirkel 8.

26. Construeer een cirkel met het middelpunt op het snijpunt van cirkel 10 en lijn 25, die de horizontale middellijn raakt.

27. Octagon 4, cirkels 8, 12, 22, 24 en 26, en lijnen 15, 19 en 20 worden voor de uiteindelijke reconstructie gebruikt.

28. Verwijder alle delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.pdf-file

29. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

30. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Little Down formatie van 22-05-2022.pdf-file

31.


Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto's door: STONEHENGE DRONESCAPES PHOTOGRAPHY
Het uiteindelijke resultaat gepast op twee luchtfoto's.

terug

Copyright © 2022, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.