Reconstructie van de
Hackpen Hill White Horse formatie van 19-06-2022

1. Teken een cirkel. Trek de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer het ingeschreven pentagon (regelmatige vijfhoek) van cirkel 1, met de punt naar rechts.

3. Construeer het ingeschreven pentagon van cirkel 1, met de punt naar links.

4. Nummer de hoekpunten van pentagons 2 en 3 met de klok mee 1 tot 10, te beginnen bij het rechtse hoekpunt van pentagon 2.

Trek de diagonaal tussen de hoekpunten 1 en 8, en herhaal dit negen keer voor alle andere overeenkomstige paren.

5. Construeer een cirkel met het middelpunt op het snijpunt van diagonaal 4, 7-10, en de verticale middellijn, die door het snijpunt van deze diagonaal met diagonaal 1-8 gaat.

6. Kopieer cirkel 5 naar het middelpunt van cirkel 1.

7. Trek de verbindingslijn tussen het rechter snijpunt van cirkel 6 met de horizontale middellijn en het snijpunt van diagonalen 1-8 en 2-9, en verleng deze lijn omhoog totaan cirkel 1.

8. Trek de verbindingslijn tussen het middelpunt van cirkel 1 en zijn snijpunt met lijn 7.

9. Trek de verbindingslijn tussen het snijpunt van cirkel 6 met lijn 8 en het rechter snijpunt van cirkel 5 en diagonaal 7-10.

10.

Verwijder van diagonaal 7-10 en van lijnen 8 en 9 alle overbodige delen, zodat het weergegeven patroon overblijft.

11. Herhaal alle noodzakelijke stappen om patroon 10 negen keer te kopiŽren en om het middelpunt van cirkel 1 te draaien, ten opzichte van alle andere hoekpunten 4.

12. Cirkel 1 en patronen 10 en 11 vormen samen de uiteindelijke reconstructie.pdf-file

13. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

14. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Hackpen Hill White Horse formatie van 19-06-2022.pdf-file

15.


Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto's door: Hugh Newman


Foto door: Steve Alexander
Het uiteindelijke resultaat gepast op drie luchtfoto's.

terug

Copyright © 2022, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.