Reconstructie van de
Barbury Castle formatie van 17-07-2022
Fase 1 en Fase 2

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer het ingeschreven dodecagon (regelmatige twaalfhoek) van cirkel 1, met de punt omhoog.

3. Trek de twaalf stralen van twaalfhoek 2, van het middelpunt naar de hoekpunten. Nummer deze stralen (en de hoekpunten) 1 - 12 met de klok mee, te beginne bij de top.

4. Construeer het ingeschreven hexagon (regelmatige zeshoek) van cirkel 1, met de punt naar rechts.

5. Construeer het omgeschreven hexagon van cirkel 1, met de punt omhoog.

6. Trek de verbindingslijn van de top van hexagon 5 naar hoekpunt 2 nr. 4.

7. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door het snijpunt van straal 3 nr. 2 en lijn 6 gaat.

8. Trek twee verbindingslijnen, van het snijpunt van straal 3 nr. 1 en hexagon 4 naar het snijpunt van straal 3 nr. 2 en cirkel 7, en van dit laatste punt naar het snijpunt van straal 3 nr. 3 en hexagon 4. Herhaal dit vijf keer voor alle andere overeenkomstige drietallen snijpunten, zoals weergegeven.

9. Construeer het ingeschreven hexagon van cirkel 7, met de punt naar rechts.

10. Construeer het ingeschreven hexagon van (de ingeschreven cirkel van) hexagon 9, met de punt omhoog.

11. Construeer het ingeschreven hexagon van hexagon 10, met de punt naar rechts.

12. Construeer het ingeschreven hexagon van hexagon 11, met de punt omhoog.

13. Construeer het ingeschreven hexagon van hexagon 12, met de punt naar rechts.

14. Construeer het ingeschreven hexagon van hexagon 13, met de punt omhoog.

15. Construeer het ingeschreven hexagon van hexagon 14, met de punt naar rechts.

16. Construeer een cirkel met het middelpunt op het bovenste snijpunt van hexagon 11 en de verticale middellijn, die hexagon 13 aan de bovenste zijde raakt.

17. Kopieer cirkel 16 naar het rechter snijpunt van cirkel 1 en de horizontale middellijn.

18. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 17 aan de rechterkant raakt.

19. Lijnen 3 en 8, hexagons 4, 9, 10, 11, 12, 13, 14 en 15 en cirkel 16 worden voor deze reconstructie gebruikt.

20. Verwijder alle delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.

21.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: STONEHENGE DRONESCAPES PHOTOGRAPHY
Het resultaat tot nu toe, gepast op de luchtfoto laat een goede passing zien.

22. Maar, de oppervlakte van cirkel 7 is bijna exact gelijk aan de oppervlakte van het ingeschreven vierkant van cirkel 1. De cirkel is slechts 0,53% groter.

23. En evenzo, de oppervlakte van cirkel 18 is slechts 0,27% groter dan die van het omgeschreven vierkant van cirkel 1.

In beide gevallen is (bij benadering) sprake van de "kwadratuur-van-de-cirkel".

24. Dus, de reconstructie kan worden gebaseerd op de "kwadratuur-van-de-cirkel". Als volgt.

De eerste vier stappen zijn hetzelfde als de stappen 1 tot 4 hierboven.

Construeer het ingeschreven vierkant van cirkel 1 met de punt omhoog.

25. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, met een oppervlakte gelijk aan die van vierkant 24.

Hint: de diameter van de cirkel is bij benadering gelijk aan 112,84% van (1,12837926 keer) één zijde van het vierkant.

26. Trek twee verbindingslijnen, van het snijpunt van straal 3 nr. 1 en hexagon 4 naar het snijpunt van straal 3 nr. 2 en cirkel 25, en van dit laatste punt naar het snijpunt van straal 3 nr. 3 en hexagon 4. Herhaal dit vijf keer voor alle andere overeenkomstige drietallen snijpunten, zoals weergegeven.

27. Construeer het ingeschreven hexagon van cirkel 25, met de punt naar rechts.

28. Construeer het ingeschreven hexagon van (de ingeschreven cirkel van) hexagon 27, met de punt omhoog.

29. Construeer het ingeschreven hexagon van hexagon 28, met de punt naar rechts.

30. Construeer het ingeschreven hexagon van hexagon 29, met de punt omhoog.

31. Construeer het ingeschreven hexagon van hexagon 30, met de punt naar rechts.

32. Construeer het ingeschreven hexagon van hexagon 31, met de punt omhoog.

33. Construeer het ingeschreven hexagon van hexagon 32, met de punt naar rechts.

34. Construeer het omgeschreven vierkant van cirkel 1 met de zijden horizontaal en verticaal.

35. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, met een oppervlakte gelijk aan die van vierkant 34.

36. Lijnen 3 en 26, hexagons 4, 27, 28, 29, 30, 31, 32 en 33 en cirkel 35 worden voor de uiteindelijke reconstructie gebruikt.

37. FASE 1


Verwijder alle delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.pdf-file

38. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

39. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de eerste fase van de Barbury Castle formatie van 17-07-2022.pdf-file

40.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: STONEHENGE DRONESCAPES PHOTOGRAPHY
Het resultaat, gepast op de luchtfoto van de eerste fase.

41. FASE 2


Verwijder alle delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.pdf-file

42. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

43. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Barbury Castle formatie van 17-07-2022.pdf-file

44.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: Hugh Newman
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2022, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.