Reconstructie van de
Woodcote Lane formatie van 18-07-2021

1. Teken een cirkel. Trek de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer het ingeschreven hexagon (regelmatige zeshoek) van cirkel 1, met de punt omhoog.

3. Construeer het ingeschreven hexagon van cirkel 1, met de punt naar rechts.

4. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door de snijpunten van hexagons 2 en 3 gaat.

5. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 4, met de punt omhoog.

6. Construeer de ingeschreven cirkel van driehoek 5.

7. Construeer een cirkel met het middelpunt op het rechter snijpunt van hexagon 2 en de horizontale middellijn, die cirkel 4 aan de rechterkant raakt.

8. Kopieer cirkel 7 naar het rechter snijpunt van cirkel 6 en de horizontale middellijn.

9. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 8 aan de rechterkant raakt.

10. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 9, met de punt omhoog.

11. Construeer een cirkel, die door de snijpunten van driehoek 10 en de horizontale middellijn gaat, en cirkel 9 aan de onderkant raakt.

12. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 11 aan de bovenkant raakt.

13. Kopieer cirkel 11 naar het middelpunt van cirkel 1.

14. Construeer een cirkel met het middelpunt op het onderste snijpunt van cirkel 13 en de verticale middellijn, die de rechterzijde van driehoek 10 raakt.

15. Kopieer cirkel 14 naar het onderste snijpunt van cirkel 1 en de verticale middellijn.

16. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 15 aan de bovenkant raakt.

17. Trek de verbindingslijn tussen de bovenste snijpunten van cirkels 4 en 16 met de verticale middellijn, en verdeel deze lijn in zeven gelijke delen. Nummer de verdeelpunten 1 - 6 van boven naar beneden.

18. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door verdeelpunt 17 nr. 5 gaat.

19. Construeer vier cirkels concentrisch met cirkel 1, die door verdeelpunten 17 nrs. 1 - 4 gaan.

20. Construeer een "tweepunts" cirkel (gedefinieerd door de twee eindpunten van een middellijn) tussen de bovenste snijpunten van cirkels 16 en 18 met de verticale middellijn.

21. Kopieer cirkel 20 naar het bovenste snijpunt van cirkel 1 en de verticale middellijn.

22. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 21 aan de onderkant raakt.

23. Construeer de ingeschreven regelmatige 150-hoek van cirkel 1, met de punt omhoog.

24. Trek de 150 stralen van veelhoek 23, van het middelpunt naar de hoekpunten. Nummer de stralen 1 - 150 met de klok mee, te beginnen bij die rechts van de top.

25. Verwijder van cirkels 4, 18, 19 en 22, en van stralen 24 nrs. 146 - 150 en nrs. 1 - 25 alle overbodige delen, zodat...

26. ...dit patroon overblijft.

27. Herhaal alle noodzakelijke stappen om patroon 26 vijf keer te kopiŽren en roteren, ten opzichte van de andere hoekpunten van hexagon 2, zoals weergegeven.

28. Verwijder alle overbodige delen van cirkels 6, 9, 12, 13 en 16, en van stralen 24 nrs. 46, 51, 88, 95 en 100, zodat...

29. ...dit patroon overblijft.

30. Cirkel 1 en patronen 26, 27 en 29 vormen samen de uiteindelijke reconstructie.pdf-file

31. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

32. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Woodcote Lane formatie van 18-07-2021.pdf-file

33.


Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto's door: Hugh Newman
Het uiteindelijke resultaat gepast op twee luchtfoto's.

terug

Copyright © 2021, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.