Reconstructie van de
Spiers Lane formatie van 1-08-2021

1. Teken een cirkel. Trek de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer de ingeschreven regelmatige zestienhoek van cirkel 1, met de punt omhoog.

3. Trek de zestien stralen van zestienhoek 2, van het middelpunt naar de hoekpunten. Nummer de stralen (en de hoekpunten) 1 - 16 met de klok mee, te beginnen bij de top.

4. Trek de diagonaal van zestienhoek 2 tussen de hoekpunten nrs. 1 en 7.

5. Trek de diagonaal van zestienhoek 2 tussen de hoekpunten nrs. 16 en 6.

6. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door het snijpunt van diagonalen 4 en 5 gaat.

7. Trek de verbindingslijn tussen de snijpunten van cirkel 6 met stralen 3 nrs. 1 en 13.

8. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die lijn 7 raakt.

9. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door de snijpunten van lijn 7 met stralen 3 nrs. 14 en 16 gaat.

10. Construeer het omgeschreven vierkant van cirkel 6, met een hoekpunt op straal 3 nr. 3.

11. Construeer de omgeschreven cirkel van vierkant 10.

12. Trek twee verbindingslijnen, tussen de hoekpunten nrs. 1 en 3 en 2 en 4.

13. Construeer een "tweepunts" cirkel (gedefinieerd door de twee eindpunten van een middellijn) tussen de snijpunten van stralen 3 nrs. 2 en 3 met lijnen 12, zoals weergegeven.

14. Kopieer cirkel 13 naar het rechter snijpunt van cirkel 6 en de horizontale middellijn.

15. Kopieer cirkel 13 naar het rechter snijpunt van cirkel 14 en de horizontale middellijn.

16. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 15 aan de rechterkant raakt.

17. Kopieer cirkel 13 vier keer, naar de snijpunten van cirkel 16 met de horizontale en verticale middellijn.

18. Construeer een cirkel met het middelpunt op het onderste snijpunt van cirkels 6 en 14, die cirkel 15 aan de dichtstbijzijnde kant raakt.

19. Kopieer cirkel 18 naar het middelpunt van cirkel 15.

20. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 19 aan de linkerkant raakt.

21. Kopieer cirkel 18 vier keer, naar de snijpunten van cirkel 16 met stralen 3 nrs. 3, 7, 11 en 15.

22. Trek de verbindingslijn tussen de snijpunten van cirkel 8 met stralen 3 nrs. 1 en 10.

23. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die lijn 22 raakt.

24. Construeer een cirkel met het middelpunt op het snijpunt van cirkel 8 en straal 3 nr. 12, die cirkel 9 aan de dichtstbijzijnde kant raakt.

25. Kopieer cirkel 24 vier keer, naar het middelpunt van cirkel 1, en naar de snijpunten van cirkel 8 met stralen 3 nrs. 4, 6 en 14.

26. Trek vier lijnen, twee evenwijdig aan stralen 3 nrs. 4 en 14, die cirkels 25 aan de onderkant raken, en twee evenwijdig aan stralen 3 nrs. 6 en 12, die cirkels 24 en 25 aan de bovenkant raken. Zie detail.

27. Construeer een cirkel met het middelpunt op het onderste snijpunt van cirkel 23 en de verticale middellijn, die de middelste cirkel 25 aan de onderkant raakt.

28. Kopieer cirkel 27 naar het rechter snijpunt van cirkel 1 en de horizontale middellijn.

29. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 28 aan de linkerkant raakt.

30. Construeer een "tweepunts" cirkel tussen de onderste snijpunten van cirkels 23 en 27 met de verticale middellijn.

31. Kopieer cirkel 30 zeventien keer, naar het middelpunt van cirkel 1, en naar de snijpunten van cirkel 11 en stralen 3.

32. Trek zestien paar evenwijdige lijnen, evenwijdig met stralen 3, die de middelste cirkel 31 en de andere cirkels 31 aan beide kanten raken, zoals weergegeven.

33. Trek de verbindingslijn tussen de rechter snijpunten van cirkels 6 en 20 met de horizontale middellijn, en verdeel deze lijn in vijf gelijke delen.

34. Construeer vier cirkels concentrisch met cirkel 1, die door verdeelpunten 33 gaan. Zie detail.

35. Verwijder alle overbodige delen van lijnen 3 en 26 en van cirkels 8, 9 en 23, zodat de weergegeven patronen overblijven.

36. Verwijder alle overbodige delen van cirkels 6, 20 en 34 en van lijnen 32, zodat de weergegeven patronen overblijven.

37. Cirkels 1, 11, 16, 17, 21 en 29 en patronen 35 en 36 worden voor de uiteindelijke reconstructie gebruikt.

38. Verwijder alle delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.pdf-file

39. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

40. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Spiers Lane formatie van 1-08-2021.pdf-file

41.


Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto's door: Hugh Newman
Het uiteindelijke resultaat gepast op twee luchtfoto's.

terug

Copyright © 2021, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.