Reconstructie van de
Roundway Hill formatie van 15-08-2021

1. Teken een cirkel. Trek de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer het ingeschreven octagon (regelmatige achthoek) van cirkel 1, met de punt omhoog.

3. Construeer een "tweepunts" cirkel (gedefinieerd door de twee eindpunten van een middellijn) tussen de top en het eerstvolgende hoekpunt rechts van octagon 2.

4. Trek de verbindingslijn tussen de middelpunten van cirkels 1 en 3, en verleng deze lijn omhoog totaan cirkel 1.

5. Construeer het ingeschreven octagon van cirkel 1, met een hoekpunt op lijn 4.

6. Trek zestien stralen van cirkel 1, van het middelpunt naar de hoekpunten van octagons 2 en 5. Nummer deze stralen (en de hoekpunten) met de klok mee 1 - 16, te beginnen bij de top.

7. Construeer de ingeschreven cirkel van octagons 2 en 5.

8. Trek de verbindingslijn tussen het middelpunt van cirkel 1 en het snijpunt van octagons 2 en 5 tussen stralen 6 nrs. 2 en 3, en verleng deze lijn omhoog totaan cirkel 1.

9. Construeer een cirkel met het middelpunt op de top van octagon 2, die door het snijpunt van cirkel 1 en lijn 8 gaat.

10. Kopieer cirkel 9 naar het middelpunt van cirkel 1.

11. Trek de verbindingslijn tussen het snijpunt van cirkel 7 en straal 6 nr. 1 en hoekpunt nr. 11.

12. Trek de verbindingslijn tussen het snijpunt van cirkel 7 en straal 6 nr. 1 en hoekpunt nr. 14.

13. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die lijn 12 raakt.

14. Trek de verbindingslijn tussen het snijpunt van cirkel 13 en straal 6 nr. 1 en hoekpunt nr. 6.

15. Construeer een "tweepunts" cirkel tussen de snijpunten van cirkels 1 en 7 met straal 6 nr. 1.

16. Kopieer cirkel 15 naar het middelpunt van cirkel 1.

17. Trek een lijn evenwijdig met straal 6 nr. 1, die cirkels 15 en 16 aan de rechterkant raakt.

18. Trek de verbindingslijn tussen het snijpunt van cirkel 13 en straal 6 nr. 16 en hoekpunt nr. 5.

19. Kopieer cirkel 15 twee keer, naar de eindpunten van lijn 18.

20. Trek een lijn evenwijdig met lijn 18, die cirkels 19 aan de bovenkant raakt.

21. Verwijder alle overbodige delen van cirkel 10 en lijnen 6, 11, 14, 17 en 20, zodat...

22. ...dit patroon overblijft.

23. Kopieer en draai patroon 22 vijftien keer, ten opzichte van alle andere stralen 6, zoals weergegeven.

24. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die lijn 11 raakt.

25. Trek de verbindingslijn tussen de snijpunten van cirkel 10 en stralen 6 nrs. 4 en 14.

26. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die lijn 25 raakt.

27. Trek de verbindingslijn tussen de snijpunten van cirkel 26 en stralen 6 nrs. 1 en 14.

28. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die lijn 27 raakt.

29. Trek de verbindingslijn tussen de snijpunten van cirkel 10 en stralen 6 nrs. 4 en 6.

30. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die lijn 29 raakt.

31. Construeer de ingeschreven regelmatige 22-hoek van cirkel 28, met de punt naar rechts.

32. Trek de verbindingslijn tussen de hoekpunten van 22-hoek 31 boven en onder het rechter hoekpunt, zoals weergegeven.

33. Construeer een cirkel met het middelpunt op het rechter hoekpunt van 22-hoek 31, die lijn 32 raakt.

34. Kopieer cirkel 33 eenentwintig keer, naar de andere hoekpunten van 22-hoek 31.

35. Kopieer cirkel 10 naar zijn snijpunt met straal 6 nr. 5.

36. Verwijder van cirkel 35 alle overbodige delen, zodat...


...alleen dit onderste gedeelte tussen cirkels 24 en 30 overblijft.

37. Construeer de ingeschreven regelmatige 42-hoek van cirkel 10, met de punt naar rechts.

38. Kopieer en draai patroon 36 eenenveertig keer, ten opzichte van de andere hoekpunten van 42-hoek 37, zoals weergegeven.

39. Cirkels 1, 24, 26, 30, 33 en 34 en patronen 22, 23, 36 en 38 vormen samen de uiteindelijke reconstructie.pdf-file

40. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

41. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Roundway Hill formatie van 15-08-2021.pdf-file

42.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: Hugh Newman


Foto door: STONEHENGE DRONESCAPES PHOTOGRAPHY


Foto door: Hugh Newman
Het uiteindelijke resultaat gepast op drie luchtfoto's.

terug

Copyright © 2021, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.