Reconstructie van de
Rodfield Lane formatie van 21-06-2021

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer de ingeschreven regelmatige 16-hoek van cirkel 1, met de punt omhoog. Nummer de hoekpunten 1-16 met de klok mee, te beginnen bij de top.

3. Trek de verbindingslijn tussen hoekpunten nrs. 2 en 5.

4. Trek de verbindingslijn tussen hoekpunten nrs. 3 en 16.

5. Construeer een cirkel met het middelpunt op hoekpunt nr. 1, die door het snijpunt van lijnen 3 en 4 gaat.

6. Kopieer cirkel 5 naar het middelpunt van cirkel 1.

7. Trek de verbindingslijn tussen het middelpunt van cirkel 5 en zijn linker snijpunt met cirkel 1.

8. Trek een lijn vanaf het middelpunt van cirkel 1 naar het midden van lijn 7, en verleng deze lijn totaan (de andere kant van) cirkel 5.

9. Construeer een lijn vanaf het snijpunt van cirkel 1 en lijn 8, loodrecht op deze lijn en zich uitstrekkend totaan zijn snijpunt met de verticale middellijn.

10. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door het snijpunt van lijn 9 en de verticale middellijn gaat.

11. Construeer een cirkel met het middelpunt op het snijpunt van lijnen 3 en 4, die cirkel 10 rechtsboven raakt.

12. Kopieer cirkel 11 naar het middelpunt van cirkel 1.

13. Trek twee lijnen, vanaf het bovenste snijpunt van cirkel 6 en de verticale middellijn naar hoekpunten nrs. 2 en 16.

14. Kopieer lijnen 13 zeven keer, vanaf de overeenkomstige punten op cirkel 6 naar de andere overeenkomstige even-genummerde hoekpunten, zoals weergegeven.

15. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die lijn 3 raakt.

16. Trek acht stralen van 16-hoek 2, van het middelpunt naar de even-genummerde hoekpunten.

17. Trek de verbindingslijn tussen hoekpunt nr. 2 en het snijpunt van cirkel 15 en straal 16 nr. 14.

18. Trek de verbindingslijn tussen hoekpunt nr. 16 en het snijpunt van cirkel 15 en straal 16 nr. 4.

19. Kopieer lijnen 17 en 18 zeven keer, naar de andere overeenkomstige hoekpunten en snijpunten, zoals weergegeven.

20. Trek twee lijnen, vanaf het snijpunt van lijnen 17 en 18 naar de snijpunten van cirkel 12 met stralen 16 nrs. 2 en 16.

21. Kopieer lijnen 20 zeven keer, tussen de andere overeenkomstige snijpunten, zoals weergegeven.

22. Trek de verbindingslijn tussen hoekpunten nrs. 2 en 15.

23. Kopieer lijnen 4 en 22 zeven keer, tussen de andere overeenkomstige hoekpunten, zoals weergegeven.

24. Cirkel 10 en lijnen 4, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 21, 22 en 23 worden voor de uiteindelijke reconstructie gebruikt.

25. Verwijder alle delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.pdf-file

26. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

27. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Rodfield Lane formatie van 21-06-2021.pdf-file

28.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: STONEHENGE DRONESCAPES PHOTOGRAPHY
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2021, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.