Reconstructie van de
Little Nutford formatie van 23-08-2021

1. Teken een cirkel. Trek de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer het ingeschreven pentagon (regelmatige vijfhoek) van cirkel 1, met de punt omlaag.

3. Trek de verbindingslijn tussen het bovenste snijpunt van cirkel 1 en de verticale middellijn en het hoekpunt linksboven van pentagon 2.

4. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die lijn 3 raakt.

5. Construeer een cirkel met het middelpunt op het onderste hoekpunt van pentagon 2, die door zijn rechter hoekpunt gaat.

6. Construeer een cirkel met het middelpunt op het rechter hoekpunt van pentagon 2, die door zijn onderste hoekpunt gaat.

7. Construeer een cirkel met het middelpunt op het linker hoekpunt van pentagon 2, die door zijn onderste hoekpunt gaat.

8. Construeer een cirkel met het middelpunt op het hoekpunt rechtsboven van pentagon 2, die door zijn hoekpunt linksboven gaat.

9. Construeer een cirkel met het middelpunt op het hoekpunt linksboven van pentagon 2, die door zijn hoekpunt rechtsboven gaat.

10. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door het rechter snijpunt van cirkel 5 en de horizontale middellijn gaat.

11. Construeer een "tweepunts" cirkel (gedefinieerd door de twee eindpunten van een middellijn) tussen de bovenste snijpunten van cirkel 5 met cirkels 6 en 7.

12. Kopieer cirkel 11 naar het middelpunt van cirkel 1.

13. Construeer een cirkel met het middelpunt op het bovenste snijpunt van cirkels 6 en 7, die cirkel 10 aan de bovenkant raakt.

14. Kopieer cirkel 13 naar het middelpunt van cirkel 1.

15. Construeer het ingeschreven pentagon van cirkel 14, met de punt omhoog.

16. Construeer een cirkel, die de zijde rechtsboven van pentagon 15 aan de buitenkant, en cirkels 5 en 7 aan de binnenkant raakt, zoals weergegeven.

17. Kopieer cirkel 16 vijf keer, naar de hoekpunten van pentagon 15.

18. Construeer een "tweepunts" cirkel tussen de onderste snijpunten van cirkels 1 en 4 met de verticale middellijn.

19. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 6, die door het middelpunt van cirkel 18 gaat.

20. Kopieer cirkel 19 vier keer, naar het middelpunt van cirkels 5, 7, 8 en 9.

21. Cirkels 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 17, 19 en 20 worden voor de uiteindelijke reconstructie gebruikt.

22. Verwijder alle delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.pdf-file

23. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

24. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Little Nutford formatie van 23-08-2021.pdf-file

25.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: STONEHENGE DRONESCAPES PHOTOGRAPHY
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2021, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.