Reconstructie van de
Kitt's Lane formatie van 8-08-2021

1. Teken een cirkel. Trek de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer twee ingeschreven vierkanten van cirkel 1, één met de punt omhoog, één met de zijden horizontaal en verticaal.

3. Construeer acht ingeschreven gelijkzijdige driehoeken van cirkel 1, elk met een hoekpunt op opeenvolgende hoekpunten van vierkanten 2.

4. Trek vierentwintig stralen van cirkel 1, van het middelpunt naar de hoekpunten van driehoeken 3. Nummer deze stralen 1 - 24 met de klok mee, te beginnen bij de top.

5. Construeer de ingeschreven cirkel van vierkanten 2.

6. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door het snijpunt van straal 4 nr. 2 en de bovenste horizontale zijde van vierkanten 2 gaat.

7. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door de snijpunten van vierkanten 2 gaat.

8. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 5, met de punt omhoog.

9. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 5, met de punt omlaag.

10. Construeer een cirkel met het middelpunt op het bovenste snijpunt links van vierkanten 2, die door het bovenste snijpunt rechts gaat.

11. Kopieer cirkel 10 naar het middelpunt van cirkel 1.

12. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 11, met de punt omhoog.

13. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 11, met de punt omlaag.

14. Construeer de "tweepunts" cirkel (gedefinieerd door de twee eindpunten van een middellijn) tussen de bovenste snijpunten van cirkels 5 en 11 met de verticale middellijn.

15. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door het middelpunt van cirkel 14 gaat.

16. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 15, met de punt omhoog.

17. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 15, met de punt omlaag.

18. Kopieer cirkel 14 naar de top van driehoek 12.

19. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 18 aan de onderkant raakt.

20. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 19, met de punt omhoog.

21. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 19, met de punt omlaag.

22. Construeer een cirkel met het middelpunt op het rechter snijpunt van cirkel 5 en de horizontale middellijn, die cirkel 6 aan de rechterkant raakt.

23. Kopieer cirkel 22 naar het bovenste snijpunt van cirkel 1 en de verticale middellijn.

24. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 23 aan de onderkant raakt.

25. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 22, die cirkel 7 aan de rechterkant raakt.

26. Kopieer cirkel 25 naar het middelpunt van cirkel 23.

27. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 26 aan de onderkant raakt.

28. Construeer drie cirkels met het middelpunt op het snijpunt van de onderste zijde van driehoek 20 en de verticale middellijn, die de onderste zijden van driehoeken 8, 12 en 16 raken.

29. Kopieer cirkels 28 twee keer, naar het snijpunt van driehoek 13 en straal 4 nr. 1, en naar het hoekpunt rechtsboven van driehoek 9.

30. Trek de verbindingslijn tussen de middelpunten van cirkels 29.

31. Trek drie evenwijdige lijnen, evenwijdig met lijn 30, die cirkels 29 aan de onderkant raken.

32. Kopieer cirkels 28 naar het snijpunt van driehoek 9 en straal 4 nr. 1.

33. Trek drie evenwijdige lijnen, evenwijdig met de verticale middellijn, die cirkels 28 en 32 aan de rechterkant raken.

34. Herhaal alle noodzakelijke stappen om lijnen 30, 31 en 33 vijf keer te kopiëren en te draaien, ten opzichte van de andere hoekpunten van driehoeken 8 en 9, zoals weergegeven.

35. Verwijder alle overbodige delen van stralen 4, driehoeken 8, 9, 12, 13, 16, 17, 20 en 21, en lijnen 30, 31, 33 en 34, zodat...

36. ...dit patroon overblijft.

37. Herhaal alle noodzakelijke stappen om patroon 36 vijf keer te kopiëren en te draaien, ten opzichte van de andere hoekpunten van driehoeken 8 en 9, zoals weergegeven.

38. Kopieer cirkel 25 naar het linker snijpunt van cirkels 1 en 23.

39. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 23, die cirkel 38 aan de rechterkant raakt.

40. Kopieer cirkels 23, 26 en 39 vijf keer, naar de snijpunten van cirkel 1 met stralen 4 nrs. 2 en 24, en naar de snijpunten van cirkel 5 met stralen 4 nrs. 1, 2 en 24.

41. Trek drie evenwijdige lijnen, evenwijdig met straal 4 nr. 1, die cirkels 23 en 26 aan de linkerkant, en cirkel 39 aan de rechterkant, en de overeenkomstige cirkels 40 aan de overeenkomstige kant raken, zoals weergegeven.

42. Trek een lijn evenwijdig met straal 4 nr. 24, die de desbetreffende middelste cirkels 40 aan de rechterkant raakt, zoals weergegeven.

43. Trek twee evenwijdige lijnen, evenwijdig met straal 4 nr. 2, die de desbetreffende binnenste en buitenste cirkels 40 aan de linkerkant raken, zoals weergegeven.

44. Kopieer cirkel 39 twee keer, naar het snijpunt van cirkel 7 en de meest linkse lijn 41, en naar het snijpunt van cirkel 27 en lijn 42.

45. Kopieer cirkel 39 twee keer, naar het snijpunt van cirkel 7 en de meest rechtse lijn 41, en naar het snijpunt van cirkel 27 en de linker lijn 43.

46. Trek de verbindingslijn tussen de middelpunten van cirkels 44.

47. Trek de verbindingslijn tussen de middelpunten van cirkels 45.

48. Trek twee evenwijdige lijnen, evenwijdig met lijn 46, die cirkels 44 aan beide kanten raken.

49. Trek twee evenwijdige lijnen, evenwijdig met lijn 47, die cirkels 45 aan beide kanten raken.

50. Verwijder alle overbodige delen van stralen 4, cirkels 6, 7, 24 en 27, en lijnen 41, 42, 43, 46, 47, 48 en 49, zodat het weergegeven patroon overblijft.

51. Herhaal alle noodzakelijke stappen om patroon 50 elf keer te kopiëren en te draaien, ten opzichte van stralen 4 nrs. 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21 en 23.

52. Cirkels 1 en 5, en patronen 36, 37, 50 en 51 vormen samen de uiteindelijke reconstructie.pdf-file

53. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

54. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Kitt's Lane formatie van 8-08-2021.pdf-file

55.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: Hugh Newman


Foto door: STONEHENGE DRONESCAPES PHOTOGRAPHY
Het uiteindelijke resultaat gepast op twee luchtfoto's.

terug

Copyright © 2021, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.