Reconstructie van de
Herepath formatie van 2-07-2021

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer het ingeschreven hexagon (regelmatige zeshoek) van cirkel 1, met de punt omhoog.

3. Construeer de ingeschreven regelmatige 29-hoek van cirkel 1, met de punt omhoog.

4. Trek de negenentwintig stralen van 29-hoek 3, van het middelpunt naar de hoekpunten. Nummer de stralen 1 - 29 met de klok mee, te beginnen bij de top.

5. Construeer het ingeschreven hexagon van hexagon 2, met een hoekpunt op het snijpunt van hexagon 2 en straal 4 nr. 2.
Dit wordt in de volgende stappen zestien keer herhaald, steeds ten opzichte van het laatst toegevoegde hexagon en de volgende straal 4.

6. Construeer het ingeschreven hexagon van hexagon 5, met een hoekpunt op het snijpunt van hexagon 5 en straal 4 nr. 3.

7. Construeer het ingeschreven hexagon van hexagon 6, met een hoekpunt op het snijpunt van hexagon 6 en straal 4 nr. 4.

8. Construeer het ingeschreven hexagon van hexagon 7, met een hoekpunt op het snijpunt van hexagon 7 en straal 4 nr. 5.

9. Construeer het ingeschreven hexagon van hexagon 8, met een hoekpunt op het snijpunt van hexagon 8 en straal 4 nr. 6.

10. Construeer het ingeschreven hexagon van hexagon 9, met een hoekpunt op het snijpunt van hexagon 9 en straal 4 nr. 7.

11. Construeer het ingeschreven hexagon van hexagon 10, met een hoekpunt op het snijpunt van hexagon 10 en straal 4 nr. 8.

12. Construeer het ingeschreven hexagon van hexagon 11, met een hoekpunt op het snijpunt van hexagon 11 en straal 4 nr. 9.

13. Construeer het ingeschreven hexagon van hexagon 12, met een hoekpunt op het snijpunt van hexagon 12 en straal 4 nr. 10.

14. Construeer het ingeschreven hexagon van hexagon 13, met een hoekpunt op het snijpunt van hexagon 13 en straal 4 nr. 11.

15. Construeer het ingeschreven hexagon van hexagon 14, met een hoekpunt op het snijpunt van hexagon 14 en straal 4 nr. 12.

16. Construeer het ingeschreven hexagon van hexagon 15, met een hoekpunt op het snijpunt van hexagon 15 en straal 4 nr. 13.

17. Construeer het ingeschreven hexagon van hexagon 16, met een hoekpunt op het snijpunt van hexagon 16 en straal 4 nr. 14.

18. Construeer het ingeschreven hexagon van hexagon 17, met een hoekpunt op het snijpunt van hexagon 17 en straal 4 nr. 15.

19. Construeer het ingeschreven hexagon van hexagon 18, met een hoekpunt op het snijpunt van hexagon 18 en straal 4 nr. 16.

20. Construeer het ingeschreven hexagon van hexagon 19, met een hoekpunt op het snijpunt van hexagon 19 en straal 4 nr. 17.

21. Construeer het ingeschreven hexagon van hexagon 20, met een hoekpunt op het snijpunt van hexagon 20 en straal 4 nr. 18.

22. Construeer een cirkel met het middelpunt op het snijpunt van cirkel 1 en straal 4 nr. 2, die de zijde rechtsboven van hexagon 2 raakt.

23. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 22 rechtsboven raakt.

24. Verleng straal 4 nr. 2 totaan cirkel 22.

25. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 22, met een hoekpunt op zijn snijpunt met lijn 24.

26. Construeer een cirkel, die cirkel 22 aan de binnenkant, en de bovenste linker en rechter zijde van driehoek 25 raakt.

27. Construeer een cirkel met het middelpunt op het snijpunt van cirkel 26 en lijn 24, die cirkel 1 aan de bovenkant raakt.

28. Construeer twee cirkels concentrisch met cirkel 1, die cirkels 26 en 27 aan de bovenkant raken. Zie detail.

29. Kopieer cirkel 27 achttien keer, naar het snijpunt van hexagon 2 en straal 4 nr. 1, en naar de snijpunten van de volgende paren hexagons en stralen 4: 5-2, 6-3, 7-4, 8-5, 9-6, 10-7, 11-8, 12-9, 13-10, 14-11, 15-12, 16-13, 17-14, 18-15, 19-16, 20-17 en 21-18, zoals weergegeven.

30. Trek zeventien verbindingslijnen, de eerste tussen de snijpunten van de eerste en tweede cirkel 29 met de zijden linksboven van hexagons 2 en 5, en verder tussen alle volgende paren overeenkomstige snijpunten van cirkels 29 en de "bijbehorende" hexagons, zoals weergegeven. Zie detail.

31. Verwijder alle overbodige delen van hexagon 2, hexagons 5 tot en met 21 en lijnen 30, zodat het weergegeven patroon overblijft.

32. Herhaal alle nodige stappen om patroon 31 vijf keer te kopiŽren en te draaien, ten opzichte van de andere hoekpunten van hexagon 2, zoals weergegeven.

33. Construeer de ingeschreven regelmatige 288-hoek van cirkel 23, met de punt omhoog.

34. Trek alle stralen van 288-hoek 33, van het middelpunt naar de hoekpunten. Zie detail.

35. Verwijder alle overbodige delen van cirkels 28 en stralen 34, zodat...

36. ...dit patroon overblijft.

37. Cirkel 23 en patronen 31, 32 en 36 vormen samen de uiteindelijke reconstructie.pdf-file

38. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

39. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Herepath formatie van 2-07-2021.pdf-file

40.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: Hugh Newman
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2021, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.