Reconstructie van de
Gospel Hill formatie van 30-08-2021

1. Teken een cirkel. Trek de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer het ingeschreven hexagon (regelmatige zeshoek) van cirkel 1, met de punt naar rechts.

3. Construeer de ingeschreven cirkel van hexagon 2.

4. Construeer het ingeschreven hexagon van cirkel 3, met de punt omhoog.

5. Construeer het ingeschreven hexagon van cirkel 3, met de punt naar rechts.

6. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door de snijpunten van hexagons 4 en 5 gaat.

7. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 3, met de punt omhoog.

8. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 3, met de punt omlaag.

9. Construeer een cirkel, die door de bovenste twee snijpunten van driehoeken 7 en 8 gaat, en die cirkel 6 aan de bovenkant raakt.

10. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van (de ingeschreven cirkel van) driehoek 7, met de punt omlaag.

11. Kopieer cirkel 9 drie keer, naar de hoekpunten van driehoek 10.

12. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die de onderste cirkel 11 aan de bovenkant raakt.

13. Kopieer cirkel 12 drie keer, naar de middelpunten van cirkels 11.

14. Construeer een "tweepunts" cirkel (gedefinieerd door de twee eindpunten van een middellijn) tussen de onderste snijpunten van cirkels 3 en 6 met de verticale middellijn.

15. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door het middelpunt van cirkel 14 gaat.

16. Construeer het ingeschreven hexagon van cirkel 15, met de punt omhoog.

17. Kopieer cirkel 14 vijf keer, naar de andere hoekpunten van hexagon 16.

18. Construeer drie paar evenwijdige lijnen, één paar evenwijdig aan de verticale middellijn, aan beide kanten rakend aan cirkel 14 en de bovenste cirkel 17, de andere twee paar aan beide kanten rakend aan de overeenkomstige andere cirkels 17, en verleng al deze lijnen totaan cirkel 3, zoals weergegeven.

19. Cirkels 1, 3, 6, 11 en 13 en lijnen 18 worden voor de uiteindelijke reconstructie gebruikt.

20. Verwijder alle delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.pdf-file

21. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

22. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Gospel Hill formatie van 30-08-2021.pdf-file

23.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: STEEL CITY DRONE PILOT
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2021, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.