Reconstructie van de
Allington formatie van 24-06-1999

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer het ingeschreven hexagon (regelmatige zeshoek) van cirkel 1, met de punt naar rechts.

3. Trek de drie diagonalen tussen overeenkomstige tegenoverstaande hoekpunten van hexagon 2.

4. Trek twee diagonalen van hexagon 2, tussen de hoekpunten rechtsboven en links, en linksboven en rechts.

5. Construeer een cirkel, die lijnen 4 en de horizontale middellijn raakt.

6. Kopieer cirkel 5 naar het middelpunt van cirkel 1.

7. Trek de verbindingslijn tussen de snijpunten van cirkel 6 met de delen van diagonalen 3 rechts en rechtsonder, zoals weergegeven. Verleng deze lijn naar boven totaan de zijde van hexagon 2 rechtsboven.

8. Kopieer cirkel 5 naar het snijpunt van hexagon 2 en lijn 7.

9. Trek de verbindingslijn tussen de snijpunten van cirkel 8 met het deel van diagonalen 3 rechtsboven en lijn 7, zoals weergegeven. Verleng deze lijn naar onder totaan de zijde van hexagon 2 rechtsonder.

10. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die lijn 7 raakt.

11. Kopieer cirkel 10 naar het snijpunt van lijn 9 en de horizontale middellijn.

12. Trek de verbindingslijn tussen het rechter snijpunt van cirkel 11 met de horizontale middellijn en zijn onderste snijpunt met lijn 9, zoals weergegeven. Verleng deze lijn naar onder totaan het deel van diagonalen 3 rechtsonder.

13. Construeer een "tweepunts" cirkel (gedefinieerd door de twee eindpunten van een middellijn) tussen het middelpunt van cirkel 10 en zijn rechter snijpunt met de horizontale middellijn.

14. Kopieer cirkel 13 naar het rechter snijpunt van cirkel 1 en de horizontale middellijn.

15. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 14 aan de rechterkant raakt.

16. Verwijder van diagonalen 3 en lijnen 7, 9 en 12 alle overbodige delen, zodat...

17. ...dit patroon overblijft.

18. Herhaal alle noodzakelijke stappen om patroon 17 twee keer te kopiŽren en te draaien, ten opzichte van de andere overeenkomstige hoekpunten van hexagon 2, zoals weergegeven.

19. Cirkels 1 en 15, hexagon 2, en patronen 17 en 18 vormen samen de uiteindelijke reconstructie.pdf-file

20. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

21. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Allington formatie van 24-06-1999.pdf-file

22.
Foto door: Steve Alexander
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2021, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.