Reconstructie van de
Stanton St. Bernard formatie van 24-08-2019

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer het ingeschreven hexagon (regelmatige zeshoek) van cirkel 1, met de punt omhoog.

3. Trek de zes stralen van cirkel 1 naar de hoekpunten van hexagon 2. Nummer deze stralen met de klok mee 1 - 6, te beginnen bij de top.

4. Construeer de ingeschreven cirkel van hexagon 2.

5. Construeer twee ingeschreven gelijkzijdige driehoeken van cirkel 1, één met de punt omhoog, de andere omlaag.

6. Construeer de ingeschreven cirkel van het door driehoeken 5 ingesloten hexagon.

7. Construeer twee ingeschreven gelijkzijdige driehoeken van cirkel 6, één met de punt omhoog, de andere omlaag.

8. Construeer de ingeschreven cirkel van het door driehoeken 7 ingesloten hexagon.

9. Construeer twee ingeschreven gelijkzijdige driehoeken van cirkel 8, één met de punt omhoog, de andere omlaag.

10. Construeer de ingeschreven cirkel van het door driehoeken 9 ingesloten hexagon.

11. Construeer een cirkel (concentrisch met cirkel 1), die door de onderlinge snijpunten van driehoeken 7 gaat.

12. Kopieer cirkel 11 naar de top van hexagon 2, en verplaats deze cirkel (kopieer en verwijder origineel) naar zijn eigen onderste snijpunt met de verticale middellijn.

13. Kopieer cirkel 11 twee keer, naar de overeenkomstige posities op stralen 3 nrs. 3 en 5.

14. Construeer een cirkel met het middelpunt op het snijpunt van cirkel 4 en straal 3 nr. 2, die door het rechter snijpunt van cirkel 4 en de bovenste horizontale zijde van driehoeken 5 gaat.

15. Kopieer cirkel 14 naar het snijpunt van cirkel 10 en straal 3 nr. 2.

16. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 15 rechtsboven raakt.

17. Kopieer cirkel 16 naar de top van hexagon 2, en verplaats deze cirkel naar zijn eigen onderste snijpunt met de verticale middellijn.

18. Kopieer cirkel 16 vijf keer, naar de overeenkomstige posities op de andere stralen 3 (nrs. 2, 3, 4, 5 en 6).

19. Construeer een cirkel, die door de top van hexagon 2, en door de bovenste twee snijpunten van cirkel 16 en driehoeken 9 gaat.

20. Kopieer cirkel 19 twee keer, naar de overeenkomstige posities op stralen 3 nrs. 3 en 5.

21. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 19, die cirkel 8 aan de bovenkant raakt.

22. Kopieer cirkel 21 twee keer naar de middelpunten van cirkels 20.

23. Construeer een cirkel met het middelpunt op het snijpunt linksonder van cirkel 14 en straal 3 nr. 2, die door het andere snijpunt gaat.

24. Kopieer cirkel 23 naar het middelpunt van cirkel 1.

25. Construeer een cirkel met het middelpunt op het snijpunt van de rechter zijde van hexagon 2 en de horizontale middellijn, die de dichtstbijzijnde zijden van driehoeken 5 raakt.

26. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 25 aan de rechterkant raakt.

27. Construeer een "tweepunts" cirkel (gedefinieerd door de twee eindpunten van een middellijn) tussen de onderste snijpunten van cirkels 10 en 24 met de verticale middellijn.

28. Kopieer cirkel 27 twee keer, naar het middelpunt van cirkel 1 en de onderste cirkel 18.

29. Construeer twee lijnen, evenwijdig aan straal 3 nr. 4, die cirkels 28 aan beide kanten raken.

30. Herhaal stappen 28 en 29 twee keer, ten opzichte van stralen 3 nrs. 2 en 6.

31. Cirkels 1, 10, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24 en 26, en lijnen 29 en 30 worden voor de uiteindelijke reconstructie gebruikt.

32. Verwijder alle delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.pdf-file

33. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

34. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Stanton St. Bernard formatie van 24-08-2019.pdf-file

35.
Foto door: Steve Alexander


Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: Lucy Pringle
Het uiteindelijke resultaat gepast op twee luchtfoto's.

terug

Copyright © 2019, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.