Reconstructie van de
Preston Candover formatie van 11-08-2019

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Kopieer cirkel 1 drie keer, naar zijn linker, bovenste en rechter snijpunt met de horizontale en verticale middellijn.

3. Trek twee verbindingslijnen, tussen de snijpunten van de bovenste en de rechter en van de bovenste en de linker cirkels 2.

4. Trek de verbindingslijn tussen het rechter snijpunt van cirkel 1 en de horizontale, en zijn bovenste snijpunt met de verticale middellijn.

5. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die lijn 4 raakt.

6. Construeer het ingeschreven vierkant van cirkel 5, met een hoekpunt op de rechter lijn 3.

7. Construeer de ingeschreven cirkel van vierkant 6.

8. Construeer het ingeschreven dodecagon (regelmatige twaalfhoek) van cirkel 7, met de punt naar rechts.

9. Construeer de ingeschreven cirkel van dodecagon 8.

10. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 9, met de punt omhoog.

11. Construeer de ingeschreven cirkel van driehoek 10.

12. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 11, met de punt omhoog.

13. Verleng de zijden van driehoek 12 in beide richtingen, totaan driehoek 10.

14. Kopieer cirkel 11 naar het rechter snijpunt van cirkel 7 en de horizontale middellijn.

15. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 15 aan de rechterkant raakt.

16. Construeer het ingeschreven vierkant van cirkel 15, met een hoekpunt op de rechter lijn 3.

17. Construeer de ingeschreven cirkel van vierkant 16.

18. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 17, met de punt omhoog.

19. Construeer een cirkel met het middelpunt op het hoekpunt rechtsboven van vierkant 6, die door het hoekpunt rechtsboven van vierkant 16 gaat.

20. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 19 linksonder raakt.

21. Kopieer cirkel 19 naar het rechter snijpunt van cirkel 9 en de horizontale middellijn.

22. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 21 aan de linkerkant raakt.

23. Construeer de ingeschreven cirkel van driehoek 12.

24. Kopieer cirkel 23 naar het rechter snijpunt van cirkel 15 en de horizontale middellijn.

25. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 24 aan de rechterkant raakt.

26. Kopieer cirkel 23 naar het rechter snijpunt van cirkel 25 en de horizontale middellijn, en verplaats deze cirkel (kopieer en verwijder origineel) naar zijn eigen overeenkomstige snijpunt.

27. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 26 aan de rechterkant raakt.

28. Construeer het omgeschreven dodecagon van cirkel 27, met een hoekpunt op de rechter lijn 3.

29. Construeer de omgeschreven cirkel van dodecagon 28.

30. Kopieer cirkel 19 drie keer, naar het hoekpunt linksboven van vierkant 6, en naar de snijpunten van cirkel 29 en lijnen 3.

31. Construeer twee lijnen, evenwijdig met lijnen 3, die cirkels 19 en 30 respectievelijk rechtsonder en linksonder raken.

32. Cirkels 1, 5, 9, 15, 20, 22, 25, 27 en 29, vierkanten 6 en 16, driehoeken 10, 12 en 18, en lijnen 3, 13 en 31 worden voor de uiteindelijke reconstructie gebruikt.

33. Verwijder alle delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.pdf-file

34. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

35. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Preston Candover formatie van 11-08-2019.pdf-file

36.
Foto door: Steve Alexander


Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: Nick Bull
Het uiteindelijke resultaat gepast op twee luchtfoto's.

terug

Copyright © 2019, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.