Reconstructie van de
Norridge Wood formatie van 22-05-2019

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer het ingeschreven nonagon (regelmatige negenhoek) van cirkel 1, met de punt naar links.

3. Construeer een cirkel met het middelpunt op het rechter snijpunt van cirkel 1 en de horizontale middellijn, die door het dichtstbijzijnde bovenste hoekpunt van nonagon 2 gaat.

4. Kopieer cirkel 3 naar het linker snijpunt van cirkel 1 en de horizontale middellijn.

5. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 3 aan de linkerkant raakt.

6. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 3, met de punt naar links.

7. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 3, met de punt naar rechts.

8. Construeer een "driepunts cirkel" door het bovenste en onderste snijpunt van driehoeken 6 en 7 en door het rechter snijpunt van cirkel 3 en de horizontale middellijn.

(Merk op, dat dit de helft van de constructie van de ingeschreven Vesica Pisces is).

9. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 8 aan de linkerkant raakt.

10. Trek de verbindingslijn tussen het bovenste en meest linkse hoekpunt van nonagon 2.

11. Trek een lijn vanaf het snijpunt van lijn 10 en cirkel 4, die loodrecht staat op de verticale (en dus evenwijdig loopt aan de horizontale) middellijn.

12. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die raakt aan lijn 11.

13. Construeer een cirkel met het middelpunt op het rechter snijpunt van cirkel 4 en de horizontale middellijn, die cirkel 12 aan de linkerkant raakt.

14. Kopieer cirkel 13 naar het middelpunt van cirkel 1.

15. Cirkels 1, 3, 4, 5, 9, 12 en 14 worden voor de uiteindelijke reconstructie gebruikt.

16. Verwijder alle delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.pdf-file

17. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

18. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Norridge Wood formatie van 22-05-2019.pdf-file

19.


Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto's door: Nick Bull
Het uiteindelijke resultaat gepast op twee luchtfoto's.

terug

Copyright © 2019, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.