Reconstructie van de
Long Wood formatie van 3-06-2019

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 1, met de punt omhoog.

3. Kopieer cirkel 1 drie keer, naar de hoekpunten van driehoek 2.

4. Construeer het omgeschreven hexagon (regelmatige zeshoek) van cirkel 1, met de punt naar rechts.

5. Construeer een cirkel met de bovenste zijde van hexagon 4 als middellijn.

6. Kopieer cirkel 5 twee keer, naar de andere hoekpunten van driehoek 2.

7. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 5, die cirkel 3 rechtsonder aan de linker bovenkant raakt.

8. Kopieer cirkel 7 twee keer, naar de andere hoekpunten van driehoek 2.

9. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door het snijpunt van cirkel 7 en de zijde rechtsboven van hexagon 4 gaat.

10. Kopieer cirkel 9 drie keer, naar de hoekpunten van driehoek 2.

11. Construeer een cirkel met het middelpunt op het snijpunt van de onderste zijde van driehoek 2 en de verticale middellijn, die de cirkel 3 linksonder aan de rechterkant raakt.

12. Kopieer cirkel 11 naar het bovenste snijpunt van cirkel 9 en de verticale middellijn.

13. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 12 aan de bovenkant raakt.

14. Construeer een cirkel met het middelpunt op het rechter hoekpunt van hexagon 4, die cirkel 13 aan de rechterkant raakt.

15. Kopieer cirkel 14 naar het snijpunt van cirkel 7 en de rechter zijde van driehoek 2.

16. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 5, die cirkel 15 rechtsonder raakt.

17. Kopieer cirkel 16 twee keer, naar de andere hoekpunten van driehoek 2.

18. Cirkels 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 16 en 17 worden voor de uiteindelijke reconstructie gebruikt.

19. Verwijder alle delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.pdf-file

20. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

21. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Long Wood formatie van 3-06-2019.pdf-file

22.
Foto door: Steve Alexander


Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: Nick Bull
Het uiteindelijke resultaat gepast op twee luchtfoto's.

terug

Copyright © 2019, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.