Reconstructie van de
Farley Mount formatie van 8-07-2019

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Verdeel de horizontale middellijn tussen het middelpunt van cirkel 1 en het rechter snijpunt in negen gelijke delen. Nummer de verdeelpunten 1 - 8 van rechts naar links.

3. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door verdeelpunt 2 nr. 1 gaat.

4. Construeer twee cirkels met het middelpunt op het rechter snijpunt van cirkel 1 en de horizontale middellijn, die door verdeelpunten 2 nrs. 1 en 2 gaan.

5. Construeer een cirkel concentrisch met cirkels 4, die door verdeelpunt 2 nr. 3 gaat.

6. Construeer vijf cirkels concentrisch met cirkel 1, die door verdeelpunten 2 nrs. 2 t/m 6 gaan.

7. Construeer drie cirkels concentrisch met cirkels 4, die door verdeelpunten 2 nrs. 4, 5 en 6 gaan.

8. Kopieer cirkels 4, 5, en 7 drie keer, naar de andere snijpunten van cirkel 1 en de horizontale en verticale middellijn.

9. Trek een horizontale lijn van het bovenste snijpunt van cirkels 3 en 5, totaan de verticale middellijn.

10. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die lijn 9 raakt.

11. Kopieer cirkel 10 naar het middelpunt van cirkel 5.

12. Construeer het omgeschreven vierkant van cirkel 1, met de zijden horizontaal en verticaal.

13. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door het bovenste snijpunt van cirkel 11 en vierkant 12 gaat.

14. Cirkels 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 en 13 worden voor de uiteindelijke reconstructie gebruikt.

15. Verwijder alle delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.pdf-file

16. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

17. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Farley Mount formatie van 8-07-2019.pdf-file

18.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: Lucy Pringle
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2019, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.