Reconstructie van de
Etchilhampton Hill formatie van 20-08-2019

1. Teken een cirkel. Trek de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer het ingeschreven dodecagon (regelmatige twaalfhoek) van cirkel 1, met de punt omhoog.

3. Construeer de ingeschreven cirkel van dodecagon 2.

4. Construeer het ingeschreven hexagon (regelmatige zeshoek) van cirkel 3, met de punt omhoog.

5. Construeer de ingeschreven cirkel van hexagon 4.

6. Construeer het ingeschreven vierkant van cirkel 3, met de punt omhoog.

7. Construeer de ingeschreven cirkel van vierkant 6.

8. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 3, met de punt omhoog.

9. Construeer de ingeschreven cirkel van driehoek 8.

10. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 7, met de punt omhoog.

11. Construeer de ingeschreven cirkel van driehoek 10.

12. Construeer een cirkel met het middelpunt op het rechter snijpunt van cirkel 5 en de horizontale middellijn, die cirkel 7 aan de rechterkant raakt.

13. Kopieer cirkel 12 naar het middelpunt van cirkel 1.

14. Kopieer cirkel 11 naar het bovenste snijpunt van cirkel 9 en de verticale middellijn.

15. Kopieer cirkel 11 naar het onderste snijpunt van cirkel 14 en de verticale middellijn.

16. Kopieer cirkel 7 naar het middelpunt van cirkel 15.

17. Construeer een cirkel met het middelpunt op het bovenste snijpunt van cirkel 14 en de verticale middellijn, die cirkel 5 aan de bovenkant raakt. Zie detail.

18. Kopieer cirkel 17 naar het onderste snijpunt van cirkel 15 en de verticale middellijn. Zie detail.

19. Kopieer cirkel 9 naar het onderste snijpunt van cirkel 18 en de verticale middellijn. Zie detail.

20. Kopieer cirkel 9 naar het bovenste snijpunt van cirkel 19 en de verticale middellijn.

21. Construeer de "tweepunts" cirkel (gedefinieerd door de twee eindpunten van een middellijn) tussen de linker snijpunten van cirkels 3 en 5 met de horizontale middellijn.

22. Construeer de "tweepunts" cirkel tussen het middelpunt van cirkel 21 en zijn linker snijpunt met de horizontale middellijn.

23. Construeer de "tweepunts" cirkel tussen het middelpunt van cirkel 21 en zijn rechter snijpunt met de horizontale middellijn.

24. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door het middelpunt van cirkel 22 gaat.

25. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door het middelpunt van cirkel 21 gaat.

26. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door het middelpunt van cirkel 23 gaat.

27. Construeer de "tweepunts" cirkel tussen de onderste snijpunten van cirkels 3 en 24 met de verticale middellijn.

28. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 27, die cirkel 25 aan de onderkant raakt.

29. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 27, die cirkel 26 aan de onderkant raakt.

30. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 27, die cirkel 5 aan de onderkant raakt.

31. Kopieer cirkels 28, 29 en 30 naar het onderste hoekpunt van dodecagon 2.

32. Kopieer cirkels 28, 29 en 30 naar het rechts naastliggende hoekpunt van dodecagon 2.

33. Kopieer cirkels 28, 29 en 30 naar het middelpunt van cirkel 1.

34. Construeer drie evenwijdige lijnen, die cirkels 31 en 33 aan de rechterkant raken.

35. Construeer drie evenwijdige lijnen, die cirkels 32 en 33 linksonder raken.

36. Verwijder alle delen van cirkels 3, 5, 24, 25 en 26, en van lijnen 34 en 35, zodat...

37. ...dit patroon overblijft.

38. Herhaal alle noodzakelijke stappen om patroon 37 elf keer te kopiŽren, ten opzichte van alle andere paren naast elkaar liggende hoekpunten van dodecagon 2, zoals weergegeven.

39. Cirkels 1, 13, 15, 16 en 20 en patronen 37 en 38 vormen samen de uiteindelijke reconstructie.pdf-file

40. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

41. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Etchilhampton Hill formatie van 20-08-2019.pdf-file

42.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: Nick Bull


Foto door: Steve Alexander
Het uiteindelijke resultaat gepast op twee luchtfoto's.

terug

Copyright © 2019, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.