Reconstructie van de
Cocum Farm formatie van 28-07-2019

1. Teken een cirkel. Trek de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 1, met de punt omhoog.

3. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 1, met de punt omlaag.

4. Construeer het ingeschreven octagon (regelmatige achthoek) van cirkel 1, met de punt omhoog.

5. Construeer de ingeschreven cirkel van octagon 4.

6. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 5, met de punt omlaag.

7. Construeer het ingeschreven hexagon (regelmatige zeshoek) van cirkel 5, met de punt omhoog.

8. Trek de straal van cirkel 1 naar het hoekpunt rechtsboven van driehoek 6. Verdeel deze lijn in zes gelijke delen.

9. Construeer vijf cirkels met het middelpunt op het hoekpunt rechtsboven van driehoek 6, die door verdeelpunten 8 gaan.

10. Kopieer cirkels 9 naar het hoekpunt linksboven van driehoek 6.

11. Kopieer cirkels 9 naar het onderste hoekpunt van driehoek 6.

12. Trek vier lijnen, evenwijdig met de bovenste zijde van driehoek 6, tussen de snijpunten van cirkels 9 en de rechter zijde en die van cirkels 10 en de linker zijde van driehoek 6, de buitenste cirkels uitgezonderd.

13. Trek vier lijnen, evenwijdig met de bovenste zijde van driehoek 3, tussen de snijpunten van cirkels 9 en de rechter zijde en die van cirkels 10 en de linker zijde van driehoek 3, de buitenste cirkels uitgezonderd.

14. Trek vier lijnen, evenwijdig met de linker zijde van driehoek 6, tussen de snijpunten van cirkels 10 en de bovenste zijde en die van cirkels 11 en de rechter zijde van driehoek 6, de buitenste cirkels uitgezonderd.

15. Trek vier lijnen, evenwijdig met de linker zijde van driehoek 3, tussen de snijpunten van cirkels 10 en de bovenste zijde en die van cirkels 11 en de rechter zijde van driehoek 3, de buitenste cirkels uitgezonderd.

16. Trek vier lijnen, evenwijdig met de rechter zijde van driehoek 6, tussen de snijpunten van cirkels 9 en de bovenste zijde en die van cirkels 11 en de linker zijde van driehoek 6, de buitenste cirkels uitgezonderd.

17. Trek vier lijnen, evenwijdig met de rechter zijde van driehoek 3, tussen de snijpunten van cirkels 9 en de bovenste zijde en die van cirkels 11 en de linker zijde van driehoek 3, de buitenste cirkels uitgezonderd.

18. Construeer een "tweepunts" cirkel (gedefinieerd door de twee eindpunten van een middellijn) tussen de rechter snijpunten van cirkels 1 en 5 met de horizontale middellijn.

19. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door het middelpunt van cirkel 18 gaat.

20. Cirkels 9, 10, 11 en 19, driehoeken 2, 3 en 6, hexagon 7, en lijnen 12, 13, 14, 15, 16 en 17 worden voor de uiteindelijke reconstructie gebruikt.

21. Verwijder alle delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.pdf-file

22. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

23. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Cocum Farm formatie van 28-07-2019.pdf-file

24.
Foto door: Steve Alexander


Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: Nick Bull
Het uiteindelijke resultaat gepast op twee luchtfoto's.

terug

Copyright © 2019, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.