Reconstructie van de
Clear Wood formatie van 28-07-2019

1. Teken een cirkel. Trek de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 1, met de punt omhoog.

3. Construeer de ingeschreven cirkel van driehoek 2.

4. Construeer het ingeschreven hexagon (regelmatige zeshoek) van cirkel 3, met de punt omhoog.

5. Construeer de ingeschreven cirkel van hexagon 4.

6. Trek de verbindingslijn tussen het hoekpunt rechtsboven van hexagon 4 en het linker snijpunt van cirkel 3 en de horizontale middellijn.

7. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door het snijpunt van lijn 6 en de verticale middellijn gaat.

8. Kopieer cirkel 7 naar het linker snijpunt van cirkel 3 en de horizontale middellijn.

9. Construeer de "tweepunts" cirkel (gedefinieerd door de twee eindpunten van een middellijn) tussen het middelpunt van cirkel 8 en zijn rechter snijpunt met de horizontale middellijn.

10. Construeer een cirkel met het middelpunt op het bovenste snijpunt van cirkel 7 en de verticale middellijn, die raakt aan de zijde rechtsboven van hexagon 4.

11. Kopieer cirkel 10 naar het middelpunt van cirkel 1.

12. Kopieer cirkel 10 naar de top van driehoek 2.

13. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door het snijpunt van cirkel 12 en de rechter zijde van driehoek 2 gaat.

14. Kopieer cirkel 9 naar het linker snijpunt van cirkel 13 en de horizontale middellijn.

15. Kopieer cirkel 9 naar het middelpunt van cirkel 10.

16. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 15 aan de bovenkant raakt.

17. Kopieer cirkel 16 naar de top van driehoek 2.

18. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door het snijpunt van cirkel 17 en de rechter zijde van driehoek 2 gaat.

19. Construeer een cirkel, die door het snijpunt van de rechter zijde van driehoek 2 en de horizontale middellijn, en door het bovenste en onderste snijpunt van cirkel 3 en de verticale middellijn gaat.

20. Construeer de "tweepunts" cirkel tussen het middelpunt van cirkel 9 en zijn rechter snijpunt met de horizontale middellijn.

21. Construeer een cirkel, die door het middelpunt van cirkel 20, en door het bovenste en onderste snijpunt van cirkel 3 en de verticale middellijn gaat.

22. Kopieer cirkel 20 naar zijn linker snijpunt met de horizontale middellijn, en verplaats deze cirkel (kopieer en verwijder origineel) naar zijn eigen overeenkomstige snijpunt.

23. Construeer een cirkel, die door het middelpunt van cirkel 22, en door het bovenste en onderste snijpunt van cirkel 5 en de verticale middellijn gaat.

24. Cirkels 1, 5, 7, 8, 11, 14, 16, 18, 19, 21 en 23 worden voor de uiteindelijke reconstructie gebruikt.

25. Verwijder alle delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.pdf-file

26. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

27. ...of liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Clear Wood formatie van 28-07-2019.pdf-file

31.


Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto's door: Nick Bull
Het uiteindelijke resultaat gepast op twee luchtfoto's.

terug

Copyright © 2019, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.