Reconstructie van de
Belmore Lane formatie van 11-06-2019

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer twee ingeschreven vierkanten van cirkel 1, de ene met de punt naar rechts, de andere met de zijden horizontaal en verticaal.

3. Construeer de ingeschreven cirkel van vierkanten 2.

4. Trek acht stralen van cirkel 1, van het middelpunt naar de hoekpunten van vierkanten 2.

5. Construeer een "tweepunts" cirkel (gedefinieerd door de twee eindpunten van een middellijn) tussen de snijpunten van cirkels 1 en 3 met straal 4 rechtsboven.

6. Kopieer cirkel 5 naar het middelpunt van cirkel 1.

7. Construeer een "tweepunts" cirkel tussen de rechter snijpunten van cirkels 1 en 6 met de horizontale middellijn.

8. Kopieer cirkel 7 naar het middelpunt van cirkel 1.

9. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door het middelpunt van cirkel 7 gaat.

10. Construeer het ingeschreven octagon (regelmatige achthoek) van cirkel 9, met de punt naar rechts.

11. Kopieer cirkel 7 zeven keer, naar de andere hoekpunten van octagon 10. Nummer deze cirkels 1 - 7 tegen de klok in, te beginnen rechtsboven.

12. Trek vier paar evenwijdige lijnen, één paar tussen de rechter snijpunten van cirkels 11 nrs. 1 en 7 en de linker snijpunten van cirkels 11 nrs. 3 en 5 met cirkel 9. De andere drie paren naar de overeenkomstige snijpunten van cirkels 7 en 11 met cirkel 9. Zie detail.

13. Trek een lijn, die cirkels 11 nrs. 1 en 3 aan de bovenkant raakt.

14. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die lijn 13 raakt.

15. Construeer het omgeschreven vierkant van cirkel 14, met de punt naar rechts.

16. Construeer de omgeschreven cirkel van vierkant 15.

17. Construeer het omgeschreven vierkant van cirkel 16, met de punt naar rechts.

18. Construeer de omgeschreven cirkel van vierkant 17.

19. Kopieer cirkel 5 naar het snijpunt (raakpunt) van cirkel 7 en de zijde rechtsboven van vierkant 15.

20. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 19 aan de verstafgelegen kant raakt.

21. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die door het rechter snijpunt van cirkels 11 nrs. 1 en 7 gaat.

22. Kopieer cirkel 21 naar het rechter hoekpunt van vierkant 15.

23. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 1, die cirkel 22 aan de rechterkant raakt.

24. Cirkels 6, 7, 8, 9, 11, 18, 20 en 23 en lijnen 4 en 12 worden voor de uiteindelijke reconstructie gebruikt.

25. Verwijder alle delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.pdf-file

26. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...pdf-file

27. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Belmore Lane formatie van 11-06-2019.pdf-file

28.


Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto's door: Nick Bull
Het uiteindelijke resultaat gepast op twee luchtfoto's.

terug

Copyright © 2019, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.