Reconstructie van de
Yarnbury Castle formatie van 28-04-2012

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer het omgeschreven dodecagon (regelmatige twaalfhoek) van cirkel 1, met het midden van een zijde op de horizontale middellijn.

3. Trek de diagonaal van dodecagon 2 tussen de twee hoekpunten net boven de horizontale middellijn.

4. Construeer het ingeschreven dodecagon van cirkel 1, met de punt naar rechts.

5. Construeer een cirkel, met het middelpunt op het rechter snijpunt van cirkel 1 en de horizontale middellijn, die door het snijpunt van lijn 3 en de rechter zijde net boven de horizontale middellijn van dodecagon 4 gaat.

6. Construeer de omgeschreven cirkel van dodecagon 2.

7. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 5, die cirkel 6 aan de rechterkant raakt.

8. Kopieer cirkel 7 naar het rechter snijpunt van cirkel 5 en de horizontale middellijn.

9. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die cirkel 8 aan de linkerkant raakt.

10. Kopieer cirkel 7 naar het linker snijpunt van cirkel 8 en de horizontale middellijn.

11. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 5, die cirkel 10 aan de linkerkant raakt.

12. Kopieer cirkel 11 vijf keer, de eerste naar zijn linker snijpunt met de horizontale middellijn, de andere naar hun opeenvolgende overeenkomstige snijpunten, zoals weergegeven.

13. Construeer vijf cirkels, concentrisch met cirkel 5, die cirkels 12 aan de linkerkant raken.

14. Kopieer cirkel 5 vijf keer, naar de middelpunten van cirkels 12.

15. Construeer vijf cirkels, concentrisch met cirkel 5, die cirkels 14 aan de linkerkant raken.

16. Kopieer cirkel 9 naar het onderste snijpunt van cirkel 1 en de grootste cirkel 13.

17. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 16, die cirkel 7 rechtsboven raakt.

18. Cirkels 1, 5, 9, 11, 13, 15, 16 en 17 worden voor de uiteindelijke reconstructie gebruikt.

19. Verwijder alle delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.Dwf-file met hoge resolutie

20. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...Dwf-file met hoge resolutie

21. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Yarnbury Castle formatie van 28-04-2012.Dwf-file met hoge resolutie

22.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: WCCSG
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2012, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.