Reconstructie van de
Windmill Hill (2) formatie van 14-10-2012

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer het ingeschreven hexagon (regelmatige zeshoek) van cirkel 1, met de punt omhoog.

3. Construeer de ingeschreven cirkel van hexagon 2.

4. Construeer een cirkel met het middelpunt op het rechter snijpunt van cirkel 1 en de horizontale middellijn, die cirkel 1 aan de linkerkant raakt. Verplaats deze cirkel (kopieer en verwijder origineel) naar zijn eigen rechter snijpunt met de horizontale middellijn.

5. Construeer een cirkel met het middelpunt op het rechter snijpunt van cirkel 3 en de horizontale middellijn, die cirkel 1 aan de rechterkant raakt.

6. Construeer een cirkel met het middelpunt op het rechter snijpunt van cirkel 1 en de horizontale middellijn, die cirkel 5 aan de linkerkant raakt.

7. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 4, die cirkel 6 aan de rechterkant raakt.

8. Construeer een "tweepunts" cirkel (gedefinieerd door de twee eindpunten van een middellijn) tussen het linker snijpunt van cirkel 1 en het rechter snijpunt van cirkel 4 met de horizontale middellijn.

9. Kopieer cirkel 6 naar het rechter snijpunt van cirkel 8 en de horizontale middellijn, en verplaats deze cirkel naar zijn eigen overeenkomstige snijpunt.

10. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 8, die door het middelpunt van cirkel 9 gaat.

11. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 8, die cirkel 9 aan de rechterkant raakt.

12. Kopieer cirkel 11 naar zijn rechter snijpunt met de horizontale middellijn, en verplaats deze cirkel naar zijn eigen overeenkomstige snijpunt.

13. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 12, die cirkel 10 aan de rechterkant raakt.

14. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 12, die cirkel 8 aan de rechterkant raakt.

15. Construeer een "tweepunts" cirkel tussen de rechter snijpunten van cirkels 1 en 14 met de horizontale middellijn.

16. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 15, die cirkel 6 aan de linkerkant raakt.

17. Kopieer cirkel 6 naar het rechter snijpunt van cirkel 16 en de horizontale middellijn.

18. Construeer een cirkel concentrisch met cirkel 15, die cirkel 17 aan de rechterkant raakt.

19. Kopieer cirkel 1 naar het rechter snijpunt van cirkel 14, en verplaats deze cirkel naar zijn eigen linker snijpunt met de horizontale middellijn.

20. Kopieer cirkel 1 naar het rechter snijpunt van cirkel 4 en de horizontale middellijn, en verplaats deze cirkel naar zijn eigen overeenkomstige snijpunt.

21. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 20, die cirkel 7 aan de rechterkant raakt.

22. Kopieer cirkel 6 naar het linker snijpunt van cirkel 21 en de horizontale middellijn.

23. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 20, die cirkel 22 aan de linkerkant raakt.

24. Kopieer cirkels 21 en 23 naar het rechter snijpunt van cirkel 20 en de horizontale middellijn.

25. Construeer twee cirkels, concentrisch met cirkel 1, die cirkels 24 aan de rechterkant raken.

26. Kopieer cirkels 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21 en 23 als één geheel, onder spiegeling ten opzichte van de verticale middellijn.

27. Cirkels 1, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 23, 25 en 26 worden voor de uiteindelijke reconstructie gebruikt.

28. Verwijder alle delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.Dwf-file met hoge resolutie

29. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...Dwf-file met hoge resolutie

30. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Windmill Hill (2) formatie van 14-10-2012.Dwf-file met hoge resolutie

31.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: Trevor Black
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2012, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.