Reconstructie van de
Wanborough Plain (2e fase) formatie van 21-07-2012

1. Stappen 1 tot 25 zijn identiek aan die van de reconstructie van Wanborough Plain (1e fase) (1-07-2012). Ze zijn hier voor het gemak herhaald.

Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer het omgeschreven dodecagon (regelmatige twaalfhoek) van cirkel 1, met het midden van een zijde op de horizontale middellijn (rechts).

3. Construeer de omgeschreven cirkel van dodecagon 2.

4. Construeer het ingeschreven hexagon (regelmatige zeshoek) van cirkel 1, met de punt omhoog.

5. Construeer de ingeschreven cirkel van hexagon 4.

6. Construeer het ingeschreven nonagon (regelmatige negenhoek) van cirkel 5, met de punt omhoog.

7. Construeer de ingeschreven cirkel van nonagon 6.

8. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 1, met de punt omhoog.

9. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 1, met de punt omlaag.

10. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 7, met de punt omhoog.

11. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 7, met de punt omlaag.

12. Construeer een cirkel met het middelpunt op de top van driehoek 8, die cirkel 3 aan de bovenkant raakt.

13. Kopieer cirkel 12 naar het snijpunt van de onderste zijde van driehoek 8 en de verticale middellijn.

14. Construeer een gelijkzijdige driehoek, (waarvan de omgeschreven cirkel) concentrisch (is) met cirkel 1, met de punt omhoog, en waarvan de onderste zijde cirkel 13 aan de onderkant raakt.

15. Kopieer cirkel 12 naar het snijpunt van de onderste zijde van driehoek 10 en de verticale middellijn.

16. Construeer een gelijkzijdige driehoek, (waarvan de omgeschreven cirkel) concentrisch (is) met cirkel 1, met de punt omhoog, en waarvan de onderste zijde cirkel 15 aan de bovenkant raakt.

17. Construeer een "tweepunts" cirkel (gedefinieerd door de twee eindpunten van een middellijn) tussen het middelpunt van cirkel 12 en zijn onderste snijpunt met de verticale middellijn.

18. Kopieer cirkel 17 twee keer, naar de onderste hoekpunten van driehoek 8.

19. Kopieer cirkel 17 naar het middelpunt van cirkel 1.

20. Construeer drie paar evenwijdige lijnen, alle rakend aan cirkel 19 en paarsgewijs rakend aan respectievelijk cirkels 17 en 18, alle aan beide kanten.

21. Construeer drie stralen van cirkel 1, vanaf het middelpunt naar de hoekpunten van driehoek 9.

22. Bepaal de punten A, B en C. A is het snijpunt van de onderste lijnen 20 met de verticale middellijn, B en C zijn de linker en rechter snijpunten van deze lijnen en de onderste zijde van driehoek 16.
Verdeel lijnstuk AB in vier gelijke delen, en nummer de knooppunten 1, 2 en 3 van links naar rechts.

23. Verdeel lijnstuk AC in vier gelijke delen, en nummer de knooppunten 4, 5 en 6 van links naar rechts.

24. Trek vier verbindingslijnen, tussen de punten B en 4, 1 en 5, 2 en 6, en 3 en C.

25. Herhaal stappen 22, 23 en 24 twee keer, ten opzichte van de andere twee zijden van driehoek 16, telkens 120° gedraaid om het middelpunt van cirkel 1, zoals weergegeven.

26. Kopieer cirkel 12 naar het snijpunt van de bovenste zijde van driehoek 9 en de verticale middellijn.

27. Construeer een gelijkzijdige driehoek, (waarvan de omgeschreven cirkel) concentrisch (is) met cirkel 1, met de punt omlaag, en waarvan de bovenste zijde cirkel 26 aan de bovenkant raakt.

28. Kopieer cirkel 12 twee keer, naar de punten B en 4.

29. Construeer een lijn, die cirkels 28 aan de onderkant raakt.

30. Kopieer cirkel 12 twee keer, naar de punten 3 en C.

31. Construeer een lijn, die cirkels 30 aan de onderkant raakt.

32. Herhaal stappen 28, 29, 30 en 31 twee keer, ten opzichte van de andere twee zijden van driehoek 16, telkens 120° gedraaid om het middelpunt van cirkel 1, zoals weergegeven.

33. Cirkels 1, 3 en 7, driehoeken 8, 9, 10, 11, 14, 16 en 27, en lijnen 20, 21, 24, 25, 29, 31 en 32 worden voor de uiteindelijke reconstructie gebruikt.

34. Verwijder all delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.Dwf-file met hoge resolutie

35. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...Dwf-file met hoge resolutie

36. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Wanborough Plain (2e fase) formatie van 21-07-2012.Dwf-file met hoge resolutie

37.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: WCCSG
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2012, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.