Reconstructie van de
Waden Hill formatie van 1-07-2012

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer het ingeschreven dodecagon (regelmatige twaalfhoek) van cirkel 1, met de punt omhoog.

3. Construeer de ingeschreven cirkel van dodecagon 2.

4. Construeer een "tweepunts" cirkel (gedefinieerd door de twee eindpunten van een middellijn) tussen de rechter snijpunten van cirkels 1 en 3 met de horizontale middellijn.

5. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die door het middelpunt van cirkel 4 gaat.

6. Construeer het ingeschreven hexagon (regelmatige zeshoek) van cirkel 5, met de punt naar rechts.

7. Kopieer cirkel 5 zes keer, naar de hoekpunten van hexagon 6.

8. Kopieer cirkel 5 drie keer, naar het bovenste, en het meest linkse en rechtse onderste onderlinge snijpunt van cirkels 7.

9. Kopieer cirkel 5 zes keer, naar de buitenste snijpunten van cirkels 7 en 8.

10. Kopieer cirkel 5 zes keer, naar de buitenste snijpunten van cirkels 8 en 9.

11. Kopieer cirkel 3 zes keer, naar de middelpunten van cirkels 7.

12. Verwijder alle overtollige delen van cirkels 11, zodat het weergegeven patroon overblijft.

13. Kopieer patroon 12 negen keer, naar de middelpunten van cirkels 7 en 8.

14. Kopieer cirkel 1 vijftien keer, naar de middelpunten van cirkels 7, 8 en 10.

15. Verwijder alle overtollige delen van cirkels 14, zodat het weergegeven patroon overblijft.

16. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die door de binnenste snijpunten van de delen van patroon 12 gaat.

17. Kopieer cirkel 16 naar zijn eigen bovenste snijpunt met de verticale middellijn.

18. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die cirkel 17 aan de bovenkant raakt.

19. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die cirkels 10 aan de buitenkanten raakt.

20. Kopieer cirkel 18 naar het bovenste snijpunt van cirkel 19 en de verticale middellijn, en verplaats deze cirkel (kopieer en verwijder origineel) naar zijn eigen overeenkomstige snijpunt.

21. Kopieer cirkel 16 naar het middelpunt van cirkel 20.

22. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die door het middelpunt van cirkel 21 gaat.

23. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 22, met de punt omhoog.

24. Kopieer cirkels 16 en 18 twee keer, naar de onderste hoekpunten van driehoek 23.

25. Patronen 12, 13 en 15, and cirkels 20, 21 en 24 vormen samen de uiteindelijke reconstructie.Dwf-file met hoge resolutie

26. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...Dwf-file met hoge resolutie

27. ...of met liggend gewas en voltooi de reconstructie van de Waden Hill formatie van 1-07-2012.Dwf-file met hoge resolutie

28.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2012, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.