Reconstructie van de
Silbury Hill formatie van 12-06-2012

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer het ingeschreven pentagon (regelmatige vijfhoek) van cirkel 1, met de punt omhoog.

3. Construeer een cirkel, met het middelpunt op de top van pentagon 2, die door het snijpunt van de zijde rechtsonder en de horizontale middellijn gaat.

4. Kopieer cirkel 3 vier keer, naar de andere hoekpunten van pentagon 2.

5. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 3, die door het rechter snijpunt van cirkel 1 en de horizontale middellijn gaat.

6. Kopieer cirkel 5 vier keer, naar de middelpunten van cirkels 4.

7. Kopieer cirkel 3 naar zijn bovenste snijpunt met de verticale middellijn.

8. Kopieer cirkel 5 naar het middelpunt van cirkel 7.

9. Trek en verleng de vijf stralen van pentagon 2, vanaf het middelpunt door de hoekpunten.

10. Kopieer cirkels 7 en 8 vier keer, naar de (buitenste) snijpunten van cirkels 4 en stralen 9.

11. Construeer een "tweepunts" cirkel (gedefinieerd door de twee eindpunten van een middellijn) tussen de bovenste snijpunten van cirkels 3 en 8 met de verticale middellijn.

12. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die door het middelpunt van cirkel 11 gaat.

13. Kopieer cirkel 11 vier keer, naar de snijpunten van cirkel 12 en de andere stralen 9.

14. Kopieer cirkel 11 naar zijn eigen bovenste snijpunt met de verticale middellijn.

15. Construeer een cirkel, met het middelpunt op de top van pentagon 2, die cirkel 6 linksboven aan de dichtstbijzijnde kant raakt.

16. Kopieer cirkel 15 naar het bovenste snijpunt van cirkel 14 en de verticale middellijn, en verplaats deze cirkel (kopieer en verwijder het origineel) naar zijn eigen onderste snijpunt ermee.

17. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die door het middelpunt van cirkel 16 gaat.

18. Verleng stralen 9 totaan cirkel 17.

19. Kopieer cirkel 15 vier keer, naar de snijpunten van cirkel 17 en de andere lijnen 18.

20. Cirkels 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 13, 16 en 19 worden voor de uiteindelijke reconstructie gebruikt.

21. Verwijder alle delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.Dwf-file met hoge resolutie

22. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...Dwf-file met hoge resolutie

23. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Silbury Hill formatie van 12-06-2012.Dwf-file met hoge resolutie

24.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2012, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.