Reconstructie van de
Oxleaze Copse formatie van 23-08-2012

1. Teken een raster van elf bij elf aaneengesloten vierkanten. Nummer de kolommen van links naar rechts, en de rijen van onder naar boven 1 t/m 11.

2. Construeer de ingeschreven cirkel van vierkant (6,6) - kolom 6, rij 6.

3. Kopieer cirkel 2 vier keer, naar het midden van de horizontaal en verticaal naastliggende vierkanten ((5,6), (7,6), (6,5), (6,7)).

4. Construeer de omgeschreven cirkel van cirkels 3.

5. Kopieer cirkel 2 naar het midden van vierkant (7,7).

6. Construeer een cirkel, die cirkels 2 en 5 en de rechter cirkel 3 aan de dichtstbijzijnde kanten raakt.

7. Kopieer cirkel 6 naar het middelpunt van cirkel 2.

8. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 7, met de punt omhoog.

9. Construeer de ingeschreven cirkel van driehoek 8.

10. Kopieer cirkel 2 twee keer, naar het midden van de vierkanten (1,6) en (11,6).

11. Kopieer cirkel 9 twee keer, naar de middelpunten van cirkels 10.

12. Trek twee evenwijdige lijnen, die cirkels 11 aan beide kanten raken.

13. Kopieer cirkel 2 twee keer, naar het midden van de vierkanten (2,7) en (10,7).

14. Kopieer cirkel 9 twee keer, naar de middelpunten van cirkels 13.

15. Trek twee evenwijdige lijnen, die cirkels 14 aan beide kanten raken.

16. Kopieer cirkel 2 twee keer, naar het midden van de vierkanten (2,5) en (10,5).

17. Kopieer cirkel 9 twee keer, naar de middelpunten van cirkels 16.

18. Trek twee evenwijdige lijnen, die cirkels 17 aan beide kanten raken.

19. Herhaal stappen 10, 11 en 12 nog zes keer, voor achtereenvolgens de vierkanten (3,8) en (9,8), (4,9) en (8,9), (5,10) en (7,10), (3,4) en (9,4), (4,3) en (8,3), (5,2) en (7,2).

20. Kopieer cirkel 2 twee keer, naar het midden van de vierkanten (6,1) en (6,11).

21. Kopieer cirkel 9 twee keer, naar de middelpunten van cirkels 20.

22. Trek twee evenwijdige lijnen, die cirkels 21 aan beide kanten raken.

23. Kopieer cirkel 2 vier keer, naar het midden van de vierkanten (3,6), (6,3), (6,9) en (9,6).

24. Kopieer cirkel 6 twee keer, naar het middelpunt van de bovenste en onderste cirkel 23.

25. Trek twee evenwijdige lijnen, die cirkels 24 aan beide kanten raken.

26. Kopieer cirkel 6 zes keer, naar de middelpunten van cirkels 10, 13 en 16.

27. Trek drie keer twee evenwijdige, horizontale lijnen, die overeenkomstige paren cirkels 26 aan beide kanten raken, zoals weergegeven.

28. Cirkels 4, 10, 13, 16, 19, 20 en 23, en lijnen 12, 15, 18, 19, 22, 25 en 27 worden voor de uiteindelijke reconstructie gebruikt.

29. Verwijder alle delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.Dwf-file met hoge resolutie

30. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...Dwf-file met hoge resolutie

31. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Oxleaze Copse formatie van 23-08-2012.Dwf-file met hoge resolutie

32.


Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto's door: T.J. Newton
Het uiteindelijke resultaat gepast op twee luchtfoto's.

terug

Copyright © 2012, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.