Reconstructie van de
Manton Drove formatie van 2-06-2012

1. Teken een cirkel. Trek de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer de ingeschreven regelmatige dertienhoek van cirkel 1, met de punt omhoog. Nummer de hoekpunten 1 - 13 met de klok mee, te beginnen bij het hoekpunt rechts naast de top.

3. Construeer een "tweepunts" cirkel (gedefinieerd door de twee eindpunten van een middellijn) tussen het onderste snijpunt van cirkel 1 en het snijpunt van de onderste zijde van dertienhoek 2 met de verticale middellijn.

4. Construeer een "tweepunts" cirkel tussen het middelpunt van cirkel 1 en zijn onderste snijpunt met de verticale middellijn.

5. Construeer een "tweepunts" cirkel tussen het middelpunt van cirkel 4 en zijn onderste snijpunt met de verticale middellijn.

6. Construeer een "tweepunts" cirkel tussen het middelpunt van cirkel 5 en zijn onderste snijpunt met de verticale middellijn.

7. Kopieer cirkel 6 zes keer, naar zijn eigen bovenste snijpunt met de verticale middellijn, en naar het overeenkomstige snijpunt van elke laatst gekopieerde cirkel.

8. Kopieer cirkel 3 zeven keer, naar de middelpunten van cirkels 6 en 7.

9. Construeer de ingeschreven cirkel van dertienhoek 2.

10. Construeer twaalf cirkels, concentrisch met cirkel 1, één aan de bovenkant rakend aan de onderste cirkel 8, één aan de onderkant rakend aan de bovenste cirkel 8, de andere aan beide kanten rakend aan de overige cirkels 8.

11. Kopieer cirkel 3 twee keer, naar het middelpunt van cirkel 1, en naar het bovenste snijpunt van cirkel 9 en de verticale middellijn.

12. Construeer twee evenwijdige lijnen, die cirkels 11 aan beide kanten raken.

13. Kopieer cirkel 3 drie keer, naar het raakpunt van de zijde van dertienhoek 2 tussen hoekpunten 2 en 3 en cirkel 9, en naar de hoekpunten 9 en 10.

14. Construeer drie lijnen, één aan de bovenkant rakend aan de onderste cirkel 11 en de rechter cirkel 13, de andere aan de onderkant rakend aan de onderste cirkel 11 en de linker cirkels 13.

15. Construeer de ingeschreven regelmatige negentienhoek van cirkel 1, met de punt omhoog. Nummer de hoekpunten 1 - 19 met de klok mee, te beginnen bij het hoekpunt rechts naast de top.

16. Kopieer cirkel 3 twee keer, naar de hoekpunten 12 en 17 van negentienhoek 15.

17. Construeer twee lijnen, die de onderste cirkel 11 en cirkels 16 respectievelijk linksonder en rechtsonder raken.

18. Cirkels 9 en 10, en lijnen 12, 14 en 17 worden voor de uiteindelijke reconstructie gebruikt.

19. Verwijder alle delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.Dwf-file met hoge resolutie

20. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...Dwf-file met hoge resolutie

21. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Manton Drove formatie van 2-06-2012.Dwf-file met hoge resolutie

22.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2012, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.