Reconstructie van de
Hackpen Hill (3) formatie van 26-08-2012

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer het ingeschreven hexagon (regelmatige zeshoek) van cirkel 1, met de punt omhoog.

3. Trek drie stralen van cirkel 1, van zijn middelpunt naar het linker- en rechterboven en het onderste hoekpunt van hexagon 2.

4. Verdeel de straal 3 linksboven in zes gelijke delen. Nummer de verdeelpunten 1 tot 5 van binnen naar buiten.

5. Verdeel de straal 3 rechtsboven in zes gelijke delen. Nummer de verdeelpunten 1 tot 5 van binnen naar buiten.

6. Verdeel de onderste straal 3 in zes gelijke delen. Nummer de verdeelpunten 1 tot 5 van boven naar beneden.

7. Kopieer straal 3 linksboven tien keer, van het middelpunt van cirkel 1 naar de verdeelpunten 5 en 6.

8. Kopieer straal 3 rechtsboven tien keer, van het middelpunt van cirkel 1 naar de verdeelpunten 4 en 6.

9. Kopieer de onderste straal 3 tien keer, van het middelpunt van cirkel 1 naar de verdeelpunten 4 en 5.

10. Trek drie lijnstukken, van het middelpunt van cirkel 1 naar de verdeelpunten 4, 5 en 6 nrs. 1.

11. Verdeel de bovenste lijnstukken 10 allebei in zes gelijke delen.

12. Kopieer lijnstuk 10 linksboven vijf keer, van het middelpunt van cirkel 1 naar de rechter verdeelpunten 11.

13. Kopieer lijnstuk 10 rechtsboven vijf keer, van het middelpunt van cirkel 1 naar de linker verdeelpunten 11.

14. Kopieer het onderste lijnstuk 10 tien keer, van het middelpunt van cirkel 1 naar alle verdeelpunten 11. Verleng deze lijnen omhoog totaan de dichtstbijzijnde lijnen 7 en 8.

15. Verleng het onderste lijnstuk 10 omhoog, totaan het snijpunt van de dichtstbijzijnde lijnen 7 en 8.

16. Verwijder alle overbodige delen van lijnen 7, 8, 10, 12, 13, 14 en 15, zodat het weergegeven patroon overblijft.

17. Kopieer patroon 16 en draai het 120° tegen de klok in om het middelpunt van cirkel 1.

18. Kopieer patroon 16 en draai het 120° met de klok mee om het middelpunt van cirkel 1.

19. Kopieer patroon 16 acht keer, van het middelpunt van cirkel 1 naar de verdeelpunten 4 en 5 nrs. 1-4.

20. Kopieer patroon 17 acht keer, van het middelpunt van cirkel 1 naar de verdeelpunten 4 en 6 nrs. 1-4.

21. Kopieer patroon 18 acht keer, van het middelpunt van cirkel 1 naar de verdeelpunten 5 en 6 nrs. 1-4.

22. Kopieer patroon 16 van het middelpunt van cirkel 1 naar het bovenste hoekpunt van hexagon 2, en draai het 180°.

23. Kopieer patroon 17 van het middelpunt van cirkel 1 naar het hoekpunt linksonder van hexagon 2, en draai het 180°.

24. Kopieer patroon 18 van het middelpunt van cirkel 1 naar het hoekpunt rechtsonder van hexagon 2, en draai het 180°.

25. Kopieer patroon 22 tien keer, van het bovenste hoekpunt van hexagon 2 naar de snijpunten van de bovenste vijf lijnen 7 en 8 met de bovenste zijden van hexagon 2.

26. Kopieer patroon 23 tien keer, van het hoekpunt linksonder van hexagon 2 naar de snijpunten van de onderste vijf lijnen 7 en de linkerzijde van hexagon 2, en naar de snijpunten van de linker vijf lijnen 9 en de zijde linksonder van hexagon 2.

27. Kopieer patroon 24 tien keer, van het hoekpunt rechtsonder van hexagon 2 naar de snijpunten van de onderste vijf lijnen 8 en de rechterzijde van hexagon 2, en naar de snijpunten van de rechter vijf lijnen 9 en de zijde rechtsonder van hexagon 2.

28. Construeer het omgeschreven hexagon van cirkel 1, met de punt naar rechts.

29. Construeer de omgeschreven cirkel van hexagon 28.

30. Construeer het omgeschreven dodecagon (regelmatige twaalfhoek) van cirkel 29, met het midden van een zijde op de verticale middellijn.

31. Construeer de omgeschreven cirkel van dodecagon 30.

32. Construeer een "tweepunts" cirkel (gedefinieerd door de twee eindpunten van een middellijn) tussen het bovenste snijpunt van cirkel 1 en het onderste snijpunt van cirkel 29 met de verticale middellijn.

33. Cirkels 1, 29, 31 en 32, en patronen 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 en 27 vormen samen de uiteindelijke reconstrucie.Dwf-file met hoge resolutie

34. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...Dwf-file met hoge resolutie

35. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Hackpen Hill (3) formatie van 26-08-2012.Dwf-file met hoge resolutie

36.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: Lucy Pringle
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2012, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.