Reconstructie van de
Cheesefoot Head formatie van 9-08-2012

1. Teken een raster van acht bij acht aaneengesloten vierkanten met de zijden horizontaal en verticaal.

2. Trek de beide diagonalen van het vierkant linksonder.

3. Construeer de ingeschreven cirkel van het vierkant linksonder.

4. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 3, met de punt naar links.

5. Construeer een cirkel, die cirkel 3 aan de rechterkant raakt, en die de beide linker zijden van driehoek 4 raakt.
(Dit is de helft van een Vesica Pisces patroon, dat de horizontale middellijn van cirkel 3 in drie gelijke delen verdeelt).

6. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 3, die cirkel 5 aan de linkerkant raakt.

7. Kopieer cirkel 5 naar het middelpunt van cirkel 3.

8. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 6, met de punt naar rechtsboven.

9. Construeer de ingeschreven cirkel van driehoek 8.

10. Kopieer cirkels 6, 7 en 9 drieënzestig keer, naar de middelpunten van alle andere vierkanten van raster 1.

11. Construeer vier evenwijdige, horizontale lijnen, die cirkels 6 en 7 aan beide kanten raken, en zich naar rechts uitstrekken tot cirkels 10 rechtsonder.

12. Kopieer lijnen 11 als één geheel zeven keer, naar de overeenkomstige cirkels 10 in de andere zeven rijen van raster 1.

13. Construeer vier evenwijdige, verticale lijnen, die cirkels 6 en 7 aan beide kanten raken, en zich naar boven uitstrekken tot cirkels 10 linksboven.

14. Kopieer lijnen 13 als één geheel zeven keer, naar de overeenkomstige cirkels 10 in de andere zeven kolommen van raster 1.

15. Kopieer cirkel 7 vier keer, naar de vier hoekpunten van raster 1.

16. Construeer de omgeschreven cirkel van cirkels 15.

17. Construeer het omgeschreven vierkant van cirkel 16, met de zijden horizontaal en verticaal.

18. Verleng de bovenste zijde van het vierkant rechtsboven en de onderste zijde van het vierkant rechtsonder van raster 1 naar rechts, totaan vierkant 17.

19. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 16, die door de snijpunten van lijnen 18 en vierkant 17 gaat.

20. Construeer een cirkel door de snijpunten van de bovenste lijn 11, de rechter lijn 13, de onderste lijn 12 en de linker lijn 14.

21. Kopieer cirkel 20 naar het onderste snijpunt van cirkel 19 en de rechter zijde van vierkant 17.

22. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 16, die cirkel 21 linksboven raakt.

23. Kopieer cirkel 20 naar het hoekpunt rechtsonder van raster 1.

24. Trek een horizontale lijn, die cirkels 21 en 23 aan de onderkant raakt.

25. Kopieer cirkel 20 naar het snijpunt van cirkel 22 en lijn 24.

26. Raster 1, cirkels 6, 7, 9, 10, 16 en 25, en lijnen 11, 12, 13, en 14 worden voor de uiteindelijke reconstructie gebruikt.

27. Verwijder alle delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.Dwf-file met hoge resolutie

28. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...Dwf-file met hoge resolutie

29. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Cheesefoot Head formatie van 9-08-2012.Dwf-file met hoge resolutie

30.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: Lucy Pringle
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2012, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.