Reconstructie van de
Burrow Hill Fort formatie van 11-07-2012

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 1, met de punt omhoog.

3. Construeer de ingeschreven cirkel van driehoek 2.

4. Construeer het ingeschreven vierkant van cirkel 3, met de punt omhoog.

5. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 3, met de punt omhoog.

6. Verleng de zijden van driehoek 5 in beide richtingen totaan cirkel 1.

7. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 3, met de punt omlaag.

8. Verleng de zijden van driehoek 7 in beide richtingen totaan cirkel 1.

9. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 3, met de punt naar rechts.

10. Verleng de zijden van driehoek 9 in beide richtingen totaan cirkel 1.

11. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 3, met de punt naar links.

12. Verleng de zijden van driehoek 11 in beide richtingen totaan cirkel 1.

13. Trek een straal van cirkel 3, vanaf het middelpunt naar het hoekpunt rechtsboven van driehoek 7, en verleng deze totaan cirkel 1.

14. Trek een straal van cirkel 3, vanaf het middelpunt naar het hoekpunt rechtsboven van driehoek 11, en verleng deze totaan cirkel 1.

15. Trek een lijn van het middelpunt van cirkel 1 naar het snijpunt rechtsboven van lijnen 8 en 12, en verleng deze totaan cirkel 1.

16. Construeer een "tweepunts" cirkel (gedefinieerd door de twee eindpunten van een middellijn) tussen de snijpunten van lijnen 13 en 15 met cirkel 1.

17. Trek een lijn van het middelpunt van cirkel 1 naar het middelpunt van cirkel 16, en verleng deze totaan cirkel 1.

18. Construeer een "tweepunts" cirkel tussen de snijpunten van lijnen 14 en 15 met cirkel 1.

19. Trek een lijn van het middelpunt van cirkel 1 naar het middelpunt van cirkel 18, en verleng deze totaan cirkel 1.

20. Trek een lijn van het middelpunt van cirkel 1 naar het rechter snijpunt van cirkel 3 en de horizontale middellijn.

21. Construeer een "tweepunts" cirkel tussen de snijpunten van lijnen 13 en 14 met cirkel 3.

22. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die cirkel 21 rechtsboven raakt.

23. Construeer een "tweepunts" cirkel tussen de snijpunten van cirkels 1 en 22 met de verticale middellijn.

24. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die door het middelpunt van cirkel 23 gaat.

25. Trek twaalf lijnen tussen de snijpunten van cirkels 3, 22, 24 en 1, met lijnen 13, 14, 15, 17 en 19, volgens het weergegeven patroon.

26. Construeer een cirkel met het middelpunt op het snijpunt van de rechter zijde van driehoek 5 en de bovenzijde van driehoek 11, die de rechter bovenzijde van vierkant 4 raakt.

27. Kopieer cirkel 26 naar het bovenste snijpunt van cirkel 1 en de verticale middellijn.

28. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die cirkel 27 aan de bovenkant raakt.

29. Kopieer cirkel 3 naar het rechter snijpunt van lijnen 8 en 10.

30. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die cirkel 29 aan de rechterkant raakt.

31. Kopieer cirkel 26 naar het bovenste snijpunt van cirkel 30 en de verticale middellijn.

32. Kopieer cirkel 26 naar het linker snijpunt van cirkel 31 en cirkel 30, en verplaats deze cirkel (kopieer en verwijder origineel) naar zijn eigen overeenkomstige snijpunt.

33. Verwijder alle overtollige delen van cirkels 3, 22, en 24, en lijnen 8, 10, 13, 14, 17, 19, 20, en 25, zodat het weergegeven patroon overblijft.
34. Kopieer patroon 33 vijf keer (herhaal alle noodzakelijke stappen) met de rechter bovenhoek van driehoek 7 als referentiepunt, naar de (andere) hoekpunten van driehoeken 5 en 7, onder draaiing van telkens 60° om het middelpunt van cirkel 1.

35. Cirkels 28 en 32, en patronen 33 en 34 vormen samen de uiteindelijke reconstructie.Dwf-file met hoge resolutie

36. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...Dwf-file met hoge resolutie

37. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Burrow Hill Fort formatie van 11-07-2012.Dwf-file met hoge resolutie

38.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: Nicholas Hines
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2012, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.