Reconstructie van de
Andechs Abbey (Duitsland) formatie van 29-07-2012

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer het ingeschreven dodecagon (regelmatige twaalfhoek) van cirkel 1, met de punt omhoog. Nummer de hoekpunten met de klok mee 1 - 12, te beginnen bij de top.

3. Trek de diagonalen van dodecagon 2 van elk hoekpunt naar elk vijfde hoekpunt.

4. Construeer een "tweepunts" cirkel (gedefinieerd door de twee eindpunten van een middellijn) tussen hoekpunten 1 en 2.

5. Construeer het ingeschreven hexagon (regelmatige zeshoek) van cirkel 4, met een hoekpunt samenvallend met een hoekpunt van dodecagon 2.

6. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die door de buitenste hoekpunten van hexagon 5 gaat.

7. Construeer een cirkel door de binnenste onderlinge snijpunten van diagonalen 3.

8. Construeer het ingeschreven hexagon van cirkel 7, met de punt omhoog.

9. Construeer de ingeschreven cirkel van hexagon 8.

10. Trek een lijn van het middelpunt van cirkel 1 naar het snijpunt van de diagonalen (tussen de hoekpunten) 2-7 en 3-10.

11. Construeer een cirkel, met het middelpunt op het snijpunt van lijn 10 en diagonaal 5-12, die cirkel 9 aan de dichtstbijzijnde kant raakt. Zie detail.

12. Kopieer cirkel 11 twee keer, naar de hoekpunten 5 en 12 van dodecagon 2.

13. Construeer een lijn evenwijdig aan diagonaal 5-12, die cirkels 12 aan de linkeronderkant raakt.

14. Herhaal stap 13 elf keer, ten opzichte van de andere elf diagonalen 3.

15. Trek diagonaal 1-9.

16. Trek de elf andere overeenkomstige diagonalen.

17. Trek diagonaal 1-10.

18. Trek de elf andere overeenkomstige diagonalen.

19. Trek een lijn van hoekpunt 1 naar het snijpunt van diagonalen 2-7 en 4-11.

20. Trek een lijn van hoekpunt 1 naar het snijpunt van diagonalen 2-7 en 3-11.

21. Herhaal stappen 19 en 20 elf keer, ten opzichte van de andere elf hoekpunten van dodecagon 2.

22. Cirkels 1 en 6, en lijnen 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 en 21 worden voor de uiteindelijke reconstructie gebruikt.

23. Verwijder alle delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.Dwf-file met hoge resolutie

24. Kleur alle gebieden overeenkomend met staand...Dwf-file met hoge resolutie

25. ...of met liggend gewas, en voltooi de reconstructie van de Andechs Abbey formatie van 29-07-2012.Dwf-file met hoge resolutie

26.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: Frank Laumen
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2012, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.