Reconstructie van de
Oliver's Castle formatie van 16-08-2008

1. Teken een cirkel. Trek en verleng de horizontale en verticale middellijn.

2. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 1, met de punt omhoog.

3. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 1, met de punt omlaag.

4. Construeer de ingeschreven cirkel van driehoeken 2 en 3.

5. Construeer het ingeschreven hexagon (regelmatige zeshoek) van cirkel 4, met de punt omhoog.

6. Construeer het ingeschreven hexagon (van de ingeschreven cirkel) van hexagon 5, met de punt naar rechts.

7. Construeer een cirkel, met het middelpunt op het meest rechtse hoekpunt van hexagon 6, die cirkel 4 aan de rechterkant raakt.

8. Trek zes stralen, van het middelpunt van cirkel 1 naar de hoekpunten van driehoeken 2 en 3.

9. Kopieer cirkel 7 zes keer, naar de snijpunten van hexagon 6 en stralen 8.

10. Kopieer cirkel 7 naar het rechter snijpunt van cirkel 1 en de horizontale middellijn.

11. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die cirkel 10 aan de rechterkant raakt.

12. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 11, met de punt omlaag.

13. Construeer de ingeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 11, met de punt omhoog.

14. Construeer een "tweepunts" cirkel, gedefinieerd door de eindpunten van een middellijn, tussen de snijpunten van de bovenste zijden van driehoeken 3 en 12 met de verticale middellijn.

15. Kopieer cirkel 14 naar het middelpunt van cirkel 1.

16. Kopieer cirkel 14 naar het meest rechtse hoekpunt van hexagon 6.

17. Trek twee lijnen, parallel met de horizontale middellijn, die cirkels 15 en 16 aan beide kanten raken.

18. Kopieer cirkel 14 twee keer, naar het bovenste en onderste linker hoekpunt van hexagon 6.

19. Herhaal stap 17 twee keer, voor cirkels 18 in plaats van 16, zoals weergegeven.

20. Kopieer cirkel 14 nog drie keer, naar de andere drie hoekpunten van hexagon 6.

21. Herhaal stap 17 nog drie keer, voor cirkels 20 in plaats van 16, zoals weergegeven.

22. Trek de verbindingslijn tussen de snijpunten van hexagon 6 en lijnen 17.

23. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die lijn 22 raakt.

24. Construeer het omgeschreven hexagon van cirkel 23, met de punt omhoog.

25. Trek twee verbindingslijnen, van beide snijpunten van hexagon 24 en lijnen 17 naar de beide snijpunten met het bovenste paar lijnen 19, zoals weergegeven.

26. Herhaal stap 25 twee keer, voor het onderste paar lijnen 19, en tussen de snijpunten van beide paren lijnen 19, zoals weergegeven.

27. Herhaal stappen 25 en 26 voor de snijpunten van hexagon 24 en lijnen 21, zoals weergegeven.

28. Kopieer cirkel 14 drie keer, naar de middelpunten van cirkels 9 links- en rechtsboven en de onderste.

29. Trek een lijn, die beide bovenste cirkels 28 aan de onderkant ("binnenkant") raakt. Herhaal dit twee keer, voor de andere twee paren cirkels 28, zoals weergegeven.

30. Kopieer cirkel 14 drie keer, naar de middelpunten van de drie andere cirkels 9.

31. Construeer een cirkel, met het middelpunt op het onderste snijpunt van cirkel 14, die door het bovenste snijpunt, beide met de verticale middellijn, gaat.

32. Kopieer cirkel 31 drie keer, naar de hoekpunten van driehoek 3.

33. Kopieer cirkel 31 nog drie keer, naar de hoekpunten van driehoek 2.

34. Trek drie lijnen, die elk van de drie paren cirkels 32 aan de "binnenkant" raken, zoals in stap 29, zie figuur.

35. Herhaal stap 34 voor cirkels 33.

36. Trek een lijn, die beide bovenste cirkels 28 aan de bovenkant ("buitenkant") raakt. Verleng deze lijn in beide richtingen tot aan lijnen 34.

37. Herhaal stap 36 vijf keer, voor de andere paren cirkels 28, en voor alle drie paren cirkels 30. Verleng de lijnen tot aan respectievelijk lijnen 34 en 35, zoals weergegeven.

38. Construeer een cirkel, concentrisch met cirkel 1, die door het bovenste onderlinge snijpunt van lijnen 37 gaat.

39. Construeer de omgeschreven gelijkzijdige driehoek van cirkel 38, met de punt naar beneden.

40. Construeer de omgeschreven cirkel van driehoek 39.

41. Construeer het ingeschreven hexagon van cirkel 40, met de punt omhoog.

42. Trek de verbindingslijn tussen de hoekpunten rechtsboven van driehoeken 3 en 12.

43. Kopieer cirkel 14 naar het snijpunt van cirkel 32 rechtsboven en lijn 42.

44. Kopieer cirkel 14 nog twee keer, naar het paar snijpunten rechtsboven van cirkel 1 en driehoek 12.

45. Herhaal stappen 43 en 44 vijf keer, naar overeenkomstige punten ten opzichte van de andere vijf hoekpunten van driehoeken 12 en 13, zoals weergegeven.

46. Driehoeken 2, 3, 12 en 13, hexagons 6, 24 en 41, cirkels 9, 43, 44 en 45, en lijnen 17, 19, 21, 25, 26, 27, 29, 34, 35, 36 en 37, worden allemaal gebruikt voor de uiteindelijke reconstructie.

47. Verwijder alle overbodige delen, die in de formatie zelf niet te zien zijn.Dwf-file met hoge resolutie

48. Kleur alle gebieden overeenkomend met staande...Dwf-file met hoge resolutie

49. ...of met liggende planten en voltooi hiermee de reconstructie van de Oliver's Castle formatie van 16-08-2008.Dwf-file met hoge resolutie

50.
Met dank aan The Crop Circle Connector
Foto door: Janet Ossebaard
Het uiteindelijke resultaat gepast op de luchtfoto.

terug

Copyright © 2008, Zef Damen, Nederland
Alleen voor persoonlijk gebruik, commercieel gebruik niet toegestaan.